Kiilto Cleaner 303
Lösningskombination

Ytrengöring före limning.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Cleaner 303 används för ytrengöring. Kiilto Cleaner 303 är en lösningskombination som effektivt tar bortfett och smuts från olika metall- och plastytor. Innehåller inga aromatiska lösningsmedel. Kiilto Cleaner 303 lämpar sig väl för rengöring av obehandlade, galvaniserade eller anodiserade metallytor. Kan även användas för plast, menprovlimma alltid produkten på ett mindre område före själva användningen. Lämpligt för borttagning av färska Kestopur- och Kiiltoflex-limrester från limmade ytor och metallverktyg.

OBS! Kiilto Cleaner 303 får inte användas i automatisk tvätt av limspridningsmaskiner.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Cleaner 303 5 l T3808.005
Densitet/Specifik vikt

ca 0,7 kg/l

Förvaring

Oöppnad vid +10-25°C i 18 månader.

Bruksanvisning

Torka av ytan noggrant med en fuktig, luddfri trasa. Torka av ytan med likriktade, inte roterande rörelser. Byt vid behov trasa.

Om du ska rengöra smuts eller oxider från ytan eller om ytan ska slipas före limning, rengör ytan innan slipning. Efter slipning eller uppruggning av ytan, ta bort dammet noggrant och rengör ytan en gång till med Kiilto Cleaner 303. Limning kan göras när ytan har torkat, normalt efter 10 minuter vid +20 °C.

Ta bort färska limrester med en torr trasa eller papper och avsluta med en luddfri trasa som fuktats med Kiilto Cleaner 303.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.