Kiilto Cleaner 304

Rengöringsmedel för EVA smältlimsmaskiner.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Cleaner 304 är lämplig för rengöring av appliceringsmaskiner vid användning av Kiiltomelt smältlim.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Kiilto Cleaner 304 5 kg T2368.005
Typ/bindemedel

Epoxiderad sojaolja

Densitet/Specifik vikt

ca 0.995 (MC 06/DIN 51757)

Färger

Gulaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C i 18 månader.

Bruksanvisning

1. Ta bort munstyckena
2. Ta bort så mycket lim som möjligt från hela maskinen.
3. Ta även bort de mesta av limresterna från botten och väggarna i smältbehållaren.
4. Sätt på smältbehållaren och vänta tills den når rätt temperatur +120 – 140 °C.
5. Fyll behållaren med Kiilto Cleaner så att alla delar som ska rengöras är nedsänkta i rengöringsmedlet.
6. Låt rengöringsmedlet verka i minst en timme. Ju smutsiga delar, desto längre tid.
7. Öppna bottenventilen för att tömma behållaren.
8. Upprepa proceduren vid behov.
9. När behållaren är tom, fyll igen med nytt lim och värm upp till +130 °C.
10. Töm de återstående limmet med hjälp av en slang (kontrollera att alla munstycken är borttagna). Fortsätt skölja tills allt rengöringsmedel med säkerhet är borta från systemet.
11. Sätt tillbaka munstyckena och fyll på med nytt lim.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.