Kiilto Pro Clear
Transparent lim- och tätningsmassa

Transparent och elastisk lim- och tätningsmassa för inom- och utomhusbruk. Enkel att applicera. Kan användas för t.ex. limning och montering av toalettstol, speglar och glasblock. Lämplig även för natursten och rörelsefogar. En-komponent

Specialfunktioner

  •  Bra initial vidhäftning, transparent, elastisk
  •  För limning och tätning
  • Åtgång 5 x 5 mm fog ca 12 m/tub
  • Torktid 3 mm/dag ca 10 mm/7 dagar
  •  För inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

1-komponents Kiilto Clear lim är en transparent, elastisk tätningsmassa baserad på silylpolymerteknologi. Lämplig för montering och tätning inom- och utomhus. Lämplig för limning av objekt som kräver snabb härdning, t.ex. karosser (bil, båt och husvagn), lister, byggskivor samt rörelsefogar som blir utsatta för mekaniskt slitage.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Clear 290 ml 6411512442297
Appliceringstemperatur

+5–+35 °C

Brottöjning

250 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,1 kg/l

Draghållfasthet

3,5 N/mm² (DIN 53504)

Förpackningsstorlekar

290 ml

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C, torrt, 12 månader.

Hårdhet

Shore A 55

Maximal fogrörelse

± 20 %

Torktid

3 mm/dygn

Typ/bindemedel

SMP-polymer

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C

konsistens

pasta med hög viskositet

skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, RF 50 %)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek efter fogbredd. Applicera lim- och tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en spackel. Applicera lim- och tätningsmassan i strängar och jämna vid behov ut med en spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Under extrema klimatförhållanden kan Kiilto Clear ändra färg något. Rekommenderas ej för inglasning (limning av glas eller tätning av glas i fönsterkarmar)

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.