Kiilto Combi
Tapetlim

Lim för papper och dimensionsstabila nonwoven-tapeter samt för övermålningsbara tapeter i torra utrymmen inomhus.

Specialfunktioner

• mångsidigt vägglim för pappers-, nonwoven-, och för övermålningsbara tapeter

 • färdigblandat

 • borttagning med Kiilto Tapetloss

• mycket drygt

Dokument

Användningsområde

Avsett för uppsättning av dimensionsstabila nonwoven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Kan även användas med förvätningsmetoden och med tapeter med pappersbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511024012
5 l 6411511024050
10 l 6411511024104
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,05

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion och modifierad stärkelse

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

5–6 m²/l nonwoven, 3–5 m²/l tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant.

Dimensionsstabila nonwoven-tapeter sväller inte på grund av fukt och behöver därför inte blötläggas. Applicera limmet på väggen med t.ex. roller eller med tapetmaskin på tapetens baksida. Börja vid taklinjen och tryck fast tapetvåden med en styv borste eller ett tapetverktyg från mitten och ut mot kanterna för att pressa ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Torka bort överflödigt lim från skarvarna direkt t.ex. med en våt ren trasa eller svamp. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Även lämpligt för övermålningsbara dimensionsstabila tapeter och tapeter med pappersbaksida med förvätningsmetoden. Inte lämpligt för glasfiberväv. Se till att det finns en god ventilation i rummet. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och förstått arbetsinstruktionerna och arbetsbeskrivningen, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.