Kiilto Pro D4 Polyuretan
Väderbeständigt trälim

Kiilto D4 lim är ett väderbeständigt, fukthärdande en-komponents polyuretanlim för trä. Uppfyller kraven för vattenbeständighet enligt EN 204 D4. Hög värmebeständighet. Även lämpligt för limning av trä på plast eller metall. För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • mycket stark vidhäftning
  • vattenbeständighetsklass D4
  • hög värmebeständighet
  • för inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Trälim för inom- och utomhusbruk. En av ytorna som ska limmas kan också vara av plast eller metall. Vid limning av olika typer av plast och metaller ska först en provlimning göras för att säkerställa vidhäftning. Ej lämpligt för limning av bärande konstruktioner. Fukthärdande en-komponentslim för trä. Uppfyller kraven för vattenbeständighet enligt EN 204 klass D4.

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN kod
750 ml T1106.935 6411511106756
Appliceringsmängd för lim

150–300 g/m²

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Fukthalt i trä

6–20 % (vi rekommenderar ca 12–15 % fuktighet)

Färger

Ljus

Förvaring

Vid förvaring i oöppnad förpackning i +20 °C är hållbarhetstiden 6 månader.

Presstid

2–4 timmar

Typ/bindemedel

Polyuretan

Öppentid

max. 20–30 minuter

Bruksanvisning

Ytorna som ska limmas ska vara fria från smuts och damm. Applicera limmet i ett jämnt lager på en av ytorna som ska limmas. Pressa ihop ytorna inom öppentiden och håll dem ordentligt pressade tills limmet har härdat. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytan med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Temperaturen i rum, material och lim: +18–20 °C. Använd Kiilto D4 vid normal rumstemperatur. Låt både materialen och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Bindnings- och härdningstiden påverkas avsevärt av rådande arbetsförhållanden såsom rummets, materialens och limmets temperatur samt luftfuktigheten, materialets kvalitet och fuktighet samt mängden lim som appliceras Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga