Kiilto dB Stop

Stegljudsreduktion för torra inomhusutrymmen under keramik och hellimmad parkett. Tjocklek 3 mm. Förpackning 5 m².

Dokument

Användningsområde

Kiilto dB Stop är ett 3 mm tjockt golvunderlag tillverkat av kork och gummi. Finns i ark om 500 x 500 mm som limmas ner på undergolvet. Undergolvet måste vara fast och lämpliga ytbeläggningar är keramiska plattor eller parkett. Lämpligt för bostäder, offentliga utrymmen (hotell, skolor, kontor osv.) och liknande torra utrymmen inomhus. Inte för industrigolv eller liknande trafikerade golv.
Undergolvet måste var jämnt och fast samt fritt från damm och andra föroreningar. Lämpliga undergolv är till exempel betong eller byggskivor. Grova och ojämna golv avjämnas med lämplig Kiilto avjämningsmassa. Ytan måste vara torr och betongens relativa fuktighet under 85 % RF.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto dB Stop 50 x 50 cm 20 kpl/ltk 6411513593509
Bruksanvisning

Ta med Kiilto dB Stop-arken till installationsplatsen och öppna förpackningarna åtminstone 24 timmar före installationen. Arken limmas med Kiilto M1000 ECO Golv- och vägglim. Gnugga/rolla arken noggrant mot underlaget för att trycka ut luften och säkerställa en korrekt vidhäftning.
Arken läggs med en tät kantfog, så att ingen avjämningsmassa eller annat material som kan påverka ljudreduktionens prestanda tränger ned genom fogarna.
Avskilj området på de vertikala ytorna med hjälp av Kiilto Kantband eller remsor utskurna från Kiilto dB Stop-arken. Montera dessa på väggen med Kiilto M1000 ECO Golv- och vägglim. För genomföringar kan du använda till exempel Kiilto Masa Lim- och ätningsmassa. Var extra uppmärksam på inner- och ytterhörn.
Vänta i 24 timmar innan du installerar golvet. Minsta storlek på keramiska plattor är 20 x 20 cm. Lämplig fästmassa för installation är Kiilto Floorfix DF. Färdig parkett limmas med Kiilto FlexSilan Parkettlim


Arkstorlek
500 x 500 mm (+/- 1 %)
Tjocklek
3 mm
Förpackning
5 m²
Material
Återvunnet PU-gummi och kork
Värmeledningsförmåga
0,045 W / mK
Deformationsavkastning
90 %
Ljudreduktion på betongunderlag Lw SFSEN ISO 10140-3: 2010: 
13 dB keramiska plattor (10 mm) 14 dB färdig parkett (14 mm)
Vikt 
900 g/m²
Färg 
Svart/brun 
Max. belastning
2 000 kg/m²


Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED