Kiilto Deili
Vårdmedel för linoleum

Kiiltos vårdsystem för linoleum har utvecklats och testats i samarbete med linoleumgolvtillverkaren Forbo Flooring. Vårdmedlet Kiilto Deili används i enlighet med systemet för underhållsstädning av linoleumgolv tillsammans med effektrengöringsmedlet Kiilto Tempus.

  • Vårdar golvytan
  • Underlättar rengöring av golvet
  • Lämnar en matt, naturlig yta
  • Orsakar inte dammande av linoleumgolvet

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållsstädning av linoleumgolv. Skötseln kompletteras periodvis med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv, Kiilto Tempus. Kan användas i manuell och maskinell rengöring.

pH

Produkt pH: 9
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Vit, parfymfri vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7121.005 6417964712155
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid manuell rengöring 10 ml/1 l vatten. Metod: våttorkning. Använd alltid Kiilto Deili i underhållsstädningen. Komplettera skötseln med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv Kiilto Tempus vid var tredje till femte städning.

Dosering vid maskinell rengöring 10–20 ml/1 l vatten. Använd alltid Kiilto Deili i underhållsstädningen. Komplettera skötseln vid behov eller ungefär vid var femte städning med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv Kiilto Tempus.

Vid behov kan du vårda ytan genom att spraya Kiilto Deili utspädd i förhållandet 1:1 på golvet och polera med en höghastighets-golvvårdsmaskin.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel