Kiilto Pro Deili
Vårdmedel för linoleum

Kiiltos vårdsystem för linoleum har utvecklats och testats i samarbete med linoleumgolvtillverkaren Forbo Flooring. Vårdmedlet Kiilto Deili används i enlighet med systemet för underhållsstädning av linoleumgolv tillsammans med effektrengöringsmedlet Kiilto Tempus.

Specialfunktioner

  • Vårdar golvytan
  • Underlättar rengöring av golvet
  • Lämnar en matt, naturlig yta
  • Orsakar inte dammande av linoleumgolvet

Kiilto Deili vårdar linoleumgolvets yta och underlättar rengöring av golvet. Det lämnar en matt, naturlig yta. Kiilto Deili orsakar inte dammande av linoleumgolvet.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållsstädning av linoleumgolv. Skötseln kompletteras periodvis med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv, Kiilto Tempus. Kan användas i manuell och maskinell rengöring.

pH

Produkt pH: 9
Lösningens pH: 8

Utseende och doft

Vit, parfymfri vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7121.005 6417964712155
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid manuell rengöring 10 ml/1 l vatten. Metod: våttorkning. Använd alltid Kiilto Deili i underhållsstädningen. Komplettera skötseln med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv Kiilto Tempus vid var tredje till femte städning.

Dosering vid maskinell rengöring 10–20 ml/1 l vatten. Använd alltid Kiilto Deili i underhållsstädningen. Komplettera skötseln vid behov eller ungefär vid var femte städning med effektrengöringsmedlet för linoleumgolv Kiilto Tempus.

Vid behov kan du vårda ytan genom att spraya Kiilto Deili utspädd i förhållandet 1:1 på golvet och polera med en höghastighets-golvvårdsmaskin.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel