Kiilto Durable
Tapetlim för glasfiberväv

Lämpligt för uppsättning av glasfiber- och jutevävstapeter i torra utrymmen inomhus. Ytan kan målas 24 timmar efter limning. Även lämpligt för limning av textil- och vinyltapeter med pappersbaksida.

Specialfunktioner

  • Lim för glasfiber- och jutevävstapeter 
  • Ytan kan målas 24 timmar efter limning

Dokument

Användningsområde

Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lämpligt för uppsättning av glasfiber- och jutevävstapeter i torra utrymmen inomhus. Även lämpligt för limning av textil- och vinyltapeter med pappersbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411511278057
15 l 6411511278156
Appliceringstemperatur

+18-20 °C

Bearbetningstid

Sugande underlag 15–20 min, målat underlag max. 30 min. OBS! Våtlimning. Mängden lim, underlaget och rådande förhållanden påverkar arbetstiden avsevärt.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,05

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Typ/bindemedel

PVAc-dispersion och stärkelse

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–5 m²/l

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Mycket porösa ytor ska primas med lim utspätt med vatten. Målade underlag ska slipas och rengöras med t.ex. Kiilto Målartvätt och sköljas noggrant före limning.

Följ tapettillverkarens uppsättningsanvisningar. Applicera limmet på väggen, 1–2 våder åt gången t.ex. med hjälp av en roller. Applicera med våtlimning och sätt våderna kant i kant. Ta bort färska limfläckar omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapeten. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Väggarna kan målas tidigast 24 timmar efter limning. Vid uppsättning av textiltapeter med pappersbaksida, där ytmönstret bildas av parallella trådar, ska limmet appliceras på tapeten.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga
 Svanen märkning