Kiilto Easy Remover
Färdigblandat tapetborttagningsmedel

Färdigblandat Kiilto Tapetloss används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulosa- eller stärkelselim.

Specialfunktioner

• färdigblandat, klart för användning
• bra appliceringsegenskaper
• bra vätningsförmåga
• lång verkningstid 

Dokument

Användningsområde

Kiilto Tapetloss är ett färdigblandat tapetlösningsmedel som används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulosa- eller stärkelselim. – Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial – färdigblandat, klart för användning – bra appliceringsegenskaper – bra vätningsförmåga – lång verkningstid

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411513197059
15 l 6411513197158
Appliceringstemperatur

+18–20 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,03

Förpackningsstorlekar

5 l, 10 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–5 m²/l

Bruksanvisning

Applicera tapetlösningsmedel rikligt på ytan, 1 liter till 4–5 m². Låt verka 15–60 minuter beroende på tapetens sugförmåga. När tapeten är mättad, börjar den lossna och du kan börja dra ner den. Vid flera tapetskikt, upprepa behandlingen eller täck ytan som behandlats med Tapetloss med en plastfilm för att säkerställa ordentlig genomvätning. Ytan på tvättbara tapeter ska ruggas upp före applicering av Kiilto Tapetloss. Plastskiktet på vinyltapeter och det översta skiktet på lamineringstapeter ska tas bort för att säkerställa ordentlig genomvätning. Fuktkänsliga golvmaterial ska skyddas under behandlingen. Rummets och ytornas temperatur +18–20 °C. Utför arbetet i rumstemperatur. Låt Kiilto Tapetloss acklimatiseras till denna temperatur. Rådande förhållanden såsom rumstemperatur och tapetytans temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt mängden Kiilto Tapetloss som appliceras påverkar slutresultatet avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinjer.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga