Bruk /

Kiilto EPS Light DF
Lätt gjutmassa

Mycket lätt (440 kg/m³) och dammreducerad EPS cement baserad fyllnadsmassa. Kan användas på träunderlag likaväl som betong och andra fasta underlag. Dryg, 45 l färdig produkt/säck. Stor utfyllnadskapacitet. Värmeledningsförmåga ca 0,13 W/mK.

Specialfunktioner

  • mycket lätt, stor  utfyllnadskapacitet, dammreducerad
  • utfyllnad
  • färdig produkt 45 liter/säck
  • beläggningsbar 20-30 timmar
  • för inomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Dammreducerad lättbetong med cement och EPS-granulat för gjutning av undergolv. Lämplig för t.ex. fyllning av utrymmen mellan träreglar, övriga fyllningar samt för att höja golvkonstruktioner. För att säkerställa nödvändig hållfasthet avjämnas det gjutna lättbetongsskiktet med lämplig fiberförstärkt avjämningsmassa från Kiilto (minst 15 mm skikt av avjämningsmassan). Lämplig för både torr- och våtutrymmen inomhus. Värmeledningsförmåga ca 0,13 W/mK

1. Fasta golvkonstruktioner/betong eller byggskivor: Underlaget ska vara rent, fast och hållbart. Ta bort cementhud, färgstänk, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet ordentligt.
Betongunderlaget primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer till 4 delar vatten), före applicering av lättbetongen. På skivunderlag används Kiilto Start Primer outspädd. Gjutskiktet måste vara minst 15 mm.

2. Flytande konstruktioner: Gjutningen separeras från golvunderlaget med t.ex. plast eller geotextil. Gjutningen separeras från väggar och rörgenomföringar med kantband eller elastisk tätning. Gjutningsskiktet måste vara minst 30 mm.

Avjämningsskiktet ska alltid förstärkas med stål- eller glasfibernät (se separata konstruktionsbilder).
Golvvärmekablar/rör ska alltid fixeras i ett armeringsnät av stål.

Förpackningsstorlek EAN kod
17 kg / 50 l 6411512030173
Appliceringstemperatur

10–25 °C

Bearbetningstid

ca 60 min

Beläggningsbar

Kan avjämnas med lämplig avjämningsmassa från Kiilto efter 20–30 timmar vid bra torkningsförhållanden (18–20 °C, 50 % RF)

Blandningsförhållande

7,0–8,5 l vatten/50 l säck
(7,0 l för hand, 8,5 l med pump)

Brandklass

B fl-s1

Densitet/Specifik vikt

Härdad 440 kg/m³

Förpackningsstorlekar

50 l plastsäck/ca 17 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Gångbar

8–10 timmar (20 °C, 50 % RF)

Klassificeringar och certifikat

M1

Max. kornstorlek

1–3 mm

Skikttjocklek

Fasta konstruktioner: 15 mm
Flytande konstruktioner: minst 30 mm

Typ/bindemedel

Cementbaserat pulver med EPS-granulat

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 0,36 kg (ca 45 liter betong/säck).

Bruksanvisning

Strö ner EPS Light DF i svalt (+10–20°C) rent vatten. Vattenmängden beror på appliceringsmetoden (manuellt/pump).
För att säkerställa en jämn blandning, använd alltid hela säcken.

Applicera massan med rätskiva och/eller en bred stålspackel i ett jämnt skikt. Jämna till och släta ut ytan. Om ytan inte kan avjämnas inom 5 dagar från gjutningstillfället, ska den täckas med t.ex. plast.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED