Kiilto Extra
Golv- och vägglim

Mycket bra initialhugg och lång häftlimningstid. Lämplig för vinylgolv
och plattor samt textilgolv.
Emitterar inte 2-etylhexanol.
Även för våtutrymmen inomhus.

Specialfunktioner

  • bra initialhugg, lång häftlimningstid
  • vattenbaserat
  • emitterar inte 2-etylhexanol

Dokument

Användningsområde

Akryldispersionslim för montering av PVC-golv och plattor, PVC-mattor med slät eller bicellsmönstrad baksida, textilgolv med skumbaksida samt nålfiltsmattor. Kiilto Extra lämpar sig även för limning av tunga PVC-väggmaterial (över 0,6 mm) och kan användas på både sugande och icke-sugande underlag. Kiilto Extra är optimalt för monteringar som kräver ett bra initialhugg och en lång bearbetningstid. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Extra lattialiima / exp 10 l 6411511818109
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Våtlimning: 0–20 min
Sen våtlimning: 10–30 min
Häftlimning: 30–60 min

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 3,5 vikt-% eller 85 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l och 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylatsampolymer

Åtgång

4–6 m²/l

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Slipa skarvarna i trä- och plankgolv och förbehandla dem vid behov.

Rör vid behov om limmet före användning och applicera ett jämnt lager lim på ytan med en fintandad limspridare. Använd våtlimningsmetoden: tryck genast fast beläggningen på ytan efter applicering av lim. Om beläggningen är styv eller måste vikas för att passa in i konstruktioner, låt limmet dra 10–20 minuter innan du trycker beläggningen på plats. Vid limning av tät beläggning på icke-sugande underlag ska limmet dra upp till 60 minuter innan beläggningen läggs ner. Du kan också lägga ner beläggningen lätt på limningsytan och sedan lyfta av den. Låt dra 20–30 minuter innan du lägger ner beläggningen på plats och gnider fast den ordentligt på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Den torra limytan och beläggningen kan värmeaktiveras med en varmluftspistol: värm både limmet och beläggningen och gnid fast beläggningen på ytan (t.ex. golv i badrum och toaletter med uppvik på väggen). Ta bort färska limfläckar innan de torkat med en ren, fuktig trasa eller svamp. Intorkat lim tas bort med xylen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga