Kiilto Fiberremsa

Fiberremsa för förstärkning och tätning av hörn. Används med Kiiltos tätskikt.

Dokument

Användningsområde

För tätning av hörn, fogar och materialskarvar. Används med Kiiltos tätskikt.

Förpackningsstorlek EAN kod
10 cm x 25 jm 6411513589106
Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Arbetsförhållanden

Observera att omgivande konstruktioner kan förutsätta lägre betongfukt än tätskiktet.

Densitet/Specifik vikt

40 g/m²

Fuktighet i underlaget

< 90 % RF

Färger

vit

Förpackningsstorlekar

25 m x 10 cm
25 m x 20 cm

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, ett år.

Skikttjocklek

Ca 0,3 mm

Typ/bindemedel

polypropylen

Bruksanvisning

Väggar:
Ojämna underlag slipas och/eller jämnas vid behov med Kiiltos cementbaserade avjämningsmassa för vägg. Prima den torra väggytan med Kiilto Keraprimer före tätskiktsapplicering enligt anvisningarna.

Rör alltid om tätskiktsmassan före användning. Applicera Kiilto tätskiktsmassa i väggvinklar, på skruvhuvuden samt på skarvar och fogar mellan byggskivor och andra underlagsmaterial. Fortsätt sedan med Kiilto Fiberremsa (bredd 10 cm/20 cm i hörn och 10 cm i skarvar). Pressa fast remsan på det färska tätskiktet och försäkra dig om att den genomväts.

Golv:
Ojämna underlag slipas och/eller jämnas vid behov med Kiilto avjämningsmassa. Prima den torra golvytan före tätskiktsapplicering med Kiilto Keraprimer enligt anvisningarna.

Rör alltid om tätskiktsmassan före användning. Applicera Kiilto Kerafiber i golvvinklar och runt rörgenomföringar och montera Kiilto Fiberremsa genom att pressa fast den på det färska tätskiktet. Försäkra dig om att den genomväts.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED