Nyckelflagga

Kiilto Fireproof P 150+
Flamskyddsmedel för papper

Kiilto Fireproof P 150+ flamskyddsmedel är utformat för papper med en vikt på mer än 150g/m². En appliceringsmängd på ca 10% av slutproduktens vikt ger en betydande förbättring i brandsäkerhet utan att påverka produktens egenskaper.

Specialfunktioner

  • Påverkar inte andra egenskaper på papper
  • Miljövänlig
  • Ingen färg eller lukt
  • Slutprodukten är återvinningsbar
  • Halogenfri

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fireproof P 150 flamskyddsmedel är utformad för papper och olika typer av kartong. Kan appliceras på papper eller kartong genom sprayning eller doppning. Utmärkt för behandling a tjockare kartong (vikt mer än 150 g/m²). Papper eller kartong behandlade med Kiilto Fireproof P 150 kan uppnå brandklassificering enligt SFS-EN ISO 11925-2 standard.

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för papper och kartong

konsistens

Låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

1,21

pH

8,6

Färger

Klar, färglös vätska

Viskositet

DIN 4: 11 sek

Bruksanvisning

Produkten är utformad för att användas som den är, utan förtunning. Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv säkerställa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga