Primer /

Kiilto Pro Fix Primer
Primer för täta underlag

Färdigblandad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej sugande vägg- och golvytor inom- och utomhus.

Specialfunktioner

  • vattenbaserad
  • snabbtorkande
  • för användning inom- och utomhus

Dokument

Användningsområde

Vattenbaserad primer som innehåller sand. Förbättrar vidhäftningen före avjämning och/eller plattsättning. Lämplig för ej sugande vägg- och golvytor inom- och utomhus.
Lämpar sig för primning av
- Ej sugande underlag, t.ex. keramiska plattor, målade eller PVC-ytor och målade eller PVC-belagda stålplåtar (t.ex. förtillverkade ”plåtbadrum”). Före primning, ta bort ev. vax, fett och smuts från ytan som ska plattsättas med ett alkaliskt rengöringsmedel och skölj noggrant. När ytan har torkat, slipa vid behov och avlägsna slipdammet.
- Täta, fasta och dammfria betong- och cementbaserade avjämningsunderlag (förhindrar absorption av kapillär fukt i underlaget) Ta bort cementhud, damm, lös smuts och fett. Slipa ytan vid behov.
- Gipsskiva, plywood och spånskiva.

Primern har god fuktbeständighet. På grund av produktens konsistens appliceras primern utmärkt på lodräta ytor och stänker minimalt. Ger bra vidhäftning mellan underlag och avjämning. Betongens alkalitet påverkar inte primerns effekt. Lämpar sig inte som tillsats i avjämningsmassa.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Fix Primer 5 l 6411513699058
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minst +10 °C

Densitet/Specifik vikt

1,05

Fuktighet i underlaget

betong < 90 % RF

Färger

Blå-violett

Förpackningsstorlekar

5 l plastförpackning

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.

Klassificeringar och certifikat

M1

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

1 l ca 5 m²

Bruksanvisning

Rör om primern noggrant före användning för att säkerställa en homogen primer. Applicera Kiilto Fix Primer i ett tunt, jämnt skikt t.ex. med roller eller pensel. Låt torka ca en timme före avjämning och/eller plattsättning. Torkningen påverkas kraftigt av rådande arbetsförhållanden, såsom rumstemperatur, underlagets sugförmåga och fuktighet. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primning.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.