Kiilto Flexfix
Flexibel cementbaserad fästmassa

Universal, tixotrop, flexibel och
cementbaserad fästmassa för montering
av keramiska plattor. Lång öppentid.
Lämplig även för utomhusbruk.
C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder

Specialfunktioner

  • tixotrop, för montering av keramiska plattor. 
  • även för utomhusbruk
  • C2TES1
  • fogning: absorberande yta 1 dygn, icke-absorberande yta 2 dygn
  • åtgång 2–3 kg/m²

  Dokument

  Användningsområde

  Tixotrop, cementbaserad fästmassa för golv och väggmontering av keramiska plattor på lättbetong, vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor och på ytor som behandlats med Kiilto Tätskikt. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

  Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

  - ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
  - befintlig beläggning är ordentligt fixerad
  - vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målartvätt och sköljts noggrant..
  Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

  Notching of trowel
  Notching of trowel
  Förpackningsstorlek EAN kod
  5 kg 6411513520055
  20 kg 6411513520208
  Appliceringstemperatur

  Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

  Bearbetningstid

  Bearbetningstid ca 3–4 timmar efter att vatten tillsatts

  Blandningsförhållande

  5,5–6,0 l vatten / 20 kg säck

  Brandklass

  E

  Deformationsförmåga

  Över 2,5 mm (EN12002)

  Fuktighet i underlaget

  - Betong < 95 % RF

  Förpackningsstorlekar

  5 kg plasthink, 20 kg säck

  Förvaring

  Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

  Glid

  Under 0,5 mm (EN1308)

  Klassificeringar och certifikat

  C2TES1 (EN12004), M1

  Max. kornstorlek

  0,5 mm

  Typ/bindemedel

  Harts-cement-kvartsbaserat pulver

  Ytdraghållfasthet

  Över 1,0 MPa EN 1348

  frostbeständighet

  Frostbeständig

  Åtgång

  ca 3 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
  ca 2 kg/m² vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

  Öppentid

  Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

  Bruksanvisning

  Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 15–20 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (kakel 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska baksidan av plattan vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

  Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

  Fogning och lätt belastning kan ske 24 timmar efter plattsättning. På icke-absorberande underlag efter 48 timmar. Vi rekommenderar Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog för fogning av plattorna.

  Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen. Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

  Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsupptagningsförmåga förbättras (CE-märkning C2ES2).

  Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

  Ytterligare information

  Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

  Miljö och säkerhet

  Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.