Kiilto Floor Plus
Golv- och vägglim

Ett universalgolvlim för nästan alla typer av golv. På grund av den goda vidhäftningen och den starka sluthållfastheten, är Kiilto Floor Plus perfekt för LVT-plattor. Fritt från 2-Etylhexanol, innehåller inte alkylfenoletoxylater, ftalater eller mjukgörare.

Specialfunktioner

  • bra vidhäftning
  • lätt att applicera 
  • lämpligt även till att montera väggmattor av vinyl

Dokument

Användningsområde

Ett vattenbaserat golv- och vägglim för vinylgolv och -plattor, linoleum, gummi och textilgolv samt för tjocka vinylväggbeklädnader, över 0,6 mm både på sugande och ej-sugande underlag i torr- och våtutrymmen. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe tätskiktsfolie. På grund av den goda vidhäftningen och den starka sluthållfastheten är Kiilto Floor Plus perfekt för LVT-plattor. Kan användas med golvvärme.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Floor Plus Lattialiima 10 l 6411511012101
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Våtlimning: 0–20 min.
Sen våtlimning: 20–60 min.
Häftlimning: 60–120 min. (23 °C, 50 % RF)

Densitet/Specifik vikt

1,1 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 85 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

10 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, i 12 månader. Efter långvarig förvaring - rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylat sampolymer

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–6 m²/l

Bruksanvisning

Underlaget måste vara fast, torrt, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Skivskarvar ska även spacklas. Vid installation av ytbeklädnad på byggskivor, följ skivtillverkarens anvisningar.

Vid behov, rör om limmet innan användning och applicera med en limspridare eller en roller. På sugande underlag används våtlimningsmetoden: Tryck fast ytbeklädnanden omedelbart på underlaget och gnid in den ordentligt mot underlaget. Om ytbeklädnaden är styv eller om den behöver böjas, låt limmet lufta i 10–30 minuter innan du trycker ned ytbeklädnaden mot underlaget. Vid beläggning av en tät ytbeklädnad på ett tätt underlag, låt limmet lufta i mer än 60 minuter innan du trycker ned ytbeklädnaden mot underlaget. Alternativt kan du gnida ytbeklädnaden i det färska limmet och därefter lyfta upp och låta lufta i 20–30 minuter. Därefter ska du försiktigt gnida ytbeklädnaden mot underlaget. Avlägsna färska limfläckar med vatten. Torkade fläckar tas bort med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Ytterligare information

Informationen som anges idet här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden, som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsanvisningarna och arbetsinstruktioner, om en sådan finns.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar och undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.