Kiilto Floorfix DF
Fästmassa för storformatsplattor på golv

Dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Specialfunktioner

  •  dammreducerad
  •  enkel att använda och flexibel
  •  även för utomhusbruk
  •  C2ES1
  •  fogning: absorberande underlag 16 timmar, icke-absorberande underlag 2 dygn efter plattsättning
  •  åtgång 3,5–5 kg/m²

Dokument

Användningsområde

Kiilto Floorfix DF cementbaserad fästmassa flexibel med bra vidhäftning utformad för montering av större keramiska plattor. Dammreducerings tekniken minskar avsevärt mängden av damm vid blandning. Lämplig att användas på massiva underlag, keramik golv samt gips- och fibercementskivor och Kiilto tätskikt. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Lämpligt för inom- och utomhusbruk, men inte till ytor som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Ytan som ska appliceras med fästmassa ska vara ren och fritt från damm. Ta bort vidhäftningsförsämrade och fuktkänsliga material. Fukta underlaget med vatten eller prima torra och sugande underlag, byggskivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Vid applicering på målat underlag eller keramik (endast inomhus), se till att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning - befintlig beläggning är ordentligt fixerad - rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten. Efter att ytan har torkat, slipa den och ta bort slipdammet.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512396200
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 2 timmar efter att vatten tillsatts

Blandningsförhållande

5,8–6,2 l vatten / 20 kg säck

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN12002)

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Klassificeringar och certifikat

C2ES1, M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-specialcement-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto Floorfix DF pulver under maskinomrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn smidig massa har bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 10-15 minuter. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget. Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Fogbart med Kiilto fogmassa efter 16 timmar på ett ej sugande underlag tidigast efter 48 timmar. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter ca en vecka. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen. Massans deformationsupptagningsförmåga kan förbättras till klass C2ES2 genom att tillsätta Kiilto Fixbinder (5 l Fixbinder, 2 l vatten och 20 kg Kiilto Floorfix DF). Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto cementbaserat golvspackel.

Ytterligare information

De angivna arbetstiderna i detta produktblad är baserade på laboratorietester vid temperatur +18-20 °C och luftfuktighet 50 % RH. Tänk på att torktiderna påverkas av temperatur och luftfuktighet i underlaget och platsen. Variationer i lokala arbetsförhållanden och praxis påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsinstruktionerna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med produkt i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Produkt som kommit i kontakt med huden tvättas med tvål och vatten. Se mer information i
säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och
förpackningen finns på www.kiilto.com.