Kiilto Floorfix DF
Fästmassa för storformatsplattor på golv

Dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

Specialfunktioner

  •  dammreducerad
  •  enkel att använda och flexibel
  •  även för utomhusbruk
  •  C2ES1
  •  fogning: absorberande underlag 16 timmar, icke-absorberande underlag 2 dygn efter plattsättning
  •  åtgång 3,5–5 kg/m²

Dokument

Användningsområde

Flexibel fästmassa för montering av storformatsplattor på betong, klinkergolv samt gips- och fibercementskivor. När plattsättning sker på skivunderlag ska du se till att underlaget är tillräckligt stabilt. Kiilto Floorfix DF säkerställer en bra vidhäftning mellan plattor och underlag. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Kan användas i kombination med Kiilto Tätskikt. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena, fasta och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag. Skivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på klinker (endast inomhus) ska du se till att plattorna är ordentligt fixerade till dess underlag. Ta bort vax, fett och smuts från ytan med Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Efter torkning ska ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512396200
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 2 timmar efter att vatten tillsatts

Blandningsförhållande

5,8–6,2 l vatten / 20 kg säck

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN12002)

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Klassificeringar och certifikat

C2ES1, M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-specialcement-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3,5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 9 mm:s tandning
ca 5 kg/m² vid applicering med tandad spackel med 15 mm:s tandning

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn, smidig massa bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter.
Tryck fast plattorna ordentligt mot den färska massan. Plattorna kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt lösgöra en platta för att säkerställa att nästan hela baksidan av plattan är täckt med fästmassa (80-90%). Vid plattsättning utomhus, ska täckningen på baksidan av plattan vara 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattans storlek, material och underlag. Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Belastning kan ske ca 16 timmar efter plattsättning i normal rumstemperatur. Fogning kan utföras med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog tidigast 16 timmar efter plattsättning, på icke-absorberande underlag tidigast efter ca 48 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Massans deformationsupptagningsförmåga kan förbättras till klass C2ES2 genom att tillsätta Kiilto Fixbinder (5 l Fixbinder, 2 l vatten och 20 kg Floorfix).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För över 10 millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golvspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning