Kiilto Pro Seal Fogskydd skyddar keramiska plattor, sten samt kakel- och klinkerfogar mot smuts och vatten. Om produkten används enligt anvisningen, så bildas ingen film på ytan och ytan blir inte hal.

Dokument

Förpackningsstorlek EAN kod
500 ml 6411511984507
Densitet/Specifik vikt

ca 1,0 kg/l

Förpackningsstorlekar

0,5 l plastflaska

Förvaring

Förvaras över +1 °C, i tätt tillsluten originalförpackning, max. 3 år. Skakas om ordentligt före användning.

Typ/bindemedel

Fluorokemisk

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

30–70 m²/l beroende på underlagets porositet

Bruksanvisning

Ytan/fogen som ska behandlas med Kiilto Pro Seal Fogskydd måste vara torr och ren Endast för oorganiska ytor,

Applicera Kiilto Pro Seal Fogskydd i ett tunt skikt med en torr svamp, trasa eller mopp. Appliceringsverktyget ska vara torrt. Ju porösare ytan är, desto mer Kiilto Pro Seal Fogskydd behövs. Undvik pölar. Efter att ha torkat ett dygn är fogen vatten- och smutsavvisande. Vi rekommenderar att du provar Kiilto Pro Seal Fogskydd på ett mindre område först, eftersom den kan ändra ytans färg. En yta som är behandlad med Kiilto Pro Seal Fogskydd kan inte målas, vaxas eller lackas. Eventuella fläckar och annat smuts måste tas bort när de är färska och vid behov ska behandlingen med Kiilto Pro Seal Fogskydd upprepas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga