Grill /

Kiilto Pro Grease Foam
Avfettningsmedel

Användningsklart löddrande fettborttagningsmedel för borttagning av fett och fastbränd smuts.

Specialfunktioner

  • Användningsklar
  • Löddrande
  • För borttagning av svårt och ingrott fett
  • Även för vertikala ytor
  • Kan användas på varma ytor

Användningsklart löddrande fettborttagningsmedel. Produkten är färdig att användas i en smidig sprayflaska. Tack vare skumkonsistensen hålls produkten kvar även på vertikala ytor, vilket förlänger rengöringsmedlets kontakttid. Produkten kan användas på varma stålytor, < 70 °C. Produkten sprids inte som en farlig aerosol vid användningen och irriterar därmed inte andningsvägarna.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För manuell rengöring av fett och fastbränd smuts från t.ex. ugnar, grillar, fettfilter och ångkupor. Kan även användas på andra ytor i köket som tål starkt alkaliska medel.

pH

Produkt pH: 14

Utseende och doft

Klar vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
6 x 750 ml 63077 6417964630770
Lagring

Förvaras torrt i väl försluten förpackning. Hållbarhetstid 5 år från tillverkningsdatumet.

Bruksanvisning

Torka bort lös smuts. Applicera produkten på området som ska rengöras genom att trycka draghandtaget långsamt hela vägen ned samtidigt som du rör flaskan vertikalt eller horisontellt.
Låt skummet verka 5–15 minuter beroende på mängden ingrodd smuts. Skummet lägger sig något på vertikala ytor.
Skrubba eller borsta svårt smutsade områden.
Torka bort lös smuts och fett med en fuktig städduk.
Skölj noga med rikliga mängder rent vatten.

Miljö och säkerhet

Tensiderna är snabbt biologiskt nedbrytbara i avloppsvattenreningen. De övriga råämnena är miljövänliga. Tomma, ursköljda förpackningar kan material- eller energiåtervinnas. Transportförpackningarna är av återvinningsbar, brun wellpapp.

Notera

Inte lämpligt för rengöring av aluminium- eller lättmetallytor eller målade ytor. Inte heller lämpligt för rengöring av varma emaljerade ytor eller andra liknande ömtåliga ytor. Kom ihåg personlig skyddsutrustning, produkten är starkt alkalisk.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar ytspänningen, löser upp och lösgör smuts.
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar ytspänningen och effektiviserar lösgöringen av bl.a. partikelsmuts.
Amfotera ytaktiva medel (< 5 %) Minskar ytspänningen och effektiviserar lösgöringen av bl.a. partikelsmuts.
Natriumhydroxid (< 5 %) Emulgerar fett, lösgör smuts samt bryter ned stärkelse och protein. Håller pH-värdet på en gynnsam nivå för rengöringen.