Kiilto Highflex S2 DF
Fästmassa för plattsättning

Cementbaserad, dammreducerad, vit fästmassa med lättfiller och god deformationsupptagningsförmåga.
Idealisk för montering av t.ex. glasmosaik, natursten, paneler bakom
bastuaggregat och prefabricerade stålbadrum.
C2TES2. Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • dammreducerad, vit, tixotrop, värmebeständig
  • smidig
  • för montering av keramiska plattor, glasmosaik och natursten
  • plattsättning av panel bakom bastuaggregat
  • även för utomhusbruk
  • C2TES2
  • fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar efter plattsättning
  • åtgång 0,8–1,1 kg/m²


Dokument

Användningsområde

Kiilto Highflex S2 DF cementbaserad vit fästmassa med lättfiller, tixotrop, mycket dryg, för golv och väggapplicering av keramiska plattor, glasmosaik, och natursten. God deformationsupptagningsförmåga. Dammreducerings tekniken minskar avsevärt mängden av damm vid blandning. Lämpliga underlag är t.ex. vinyl, keramik, betong, avjämning och byggskivor samt Kiilto Tätskikt. Fästmassan kan användas på ytor som blir varma från t.ex. eldstäder eller paneler bakom bastuaggregat (privat bastu) där den högsta temperaturen är 100 ºC. Fogning måste då utföras vid normal rumstemperatur - överväg behovet av rörelsefogar. Applicering av plattor kan utföras utan fogsnöre. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Lämpligt för inom- och utomhusbruk.

Ytan som ska appliceras med fästmassa ska vara ren och fritt från damm. Ta bort vidhäftningsförsämrade och fuktkänsliga material. Fukta torra och sugande underlag (ej skivor). Vid applicering på vinyl och keramik underlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fixerad
- rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten. Vinyl ska även ytan ruggas med slippapper och slipdammet avlägsnas.
- Ytor av metall ska rengöras med sprit

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
2,5 kg 6411513947050
10 kg 6411513947104
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 2 timmar efter att vatten tillsatts

Blandningsförhållande

ca 4,5 l vatten / 10 kg pulver (väggar)
ca 5,0 l vatten / 10 kg pulver (golv)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 5,0 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

2,5 kg plasthink, 10 kg säck

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Glid

Under 0,5 mm (EN 1308)

Klassificeringar och certifikat

C2TES2 (EN12004), M1

Max. kornstorlek

0,3 mm

Typ/bindemedel

Polymer-aluminatcement-lättfiller-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 1,1 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) 6 mm)
ca 0,8 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Highflex S2 DF-pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under ca 10–15 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 20 minuter. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget.

Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogbart med Kiilto fogmassa efter 12 timmar på vägg och på golv efter 24 timmar, utomhus efter 48 timmar. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen.

Mjukfog för hörn i vägg- och golvvinkel samt rörelsefogar används Kiilto Våtrumssilikon. Mjukfog för vägg- och takvinkel samt mot andra material används övermålningsbar Kiilto Masa.

Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.