Kiilto Pro J
Skarvspackel

Vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel
för montering av skarvremsa på gipsskivor
och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Skarvremsan kan fästas för hand eller med maskin. Lämplig även för finspackling av underlag före tapetsering eller målning. Skikttjocklek max. 2 mm.

Specialfunktioner

  • för montering av skarvremsa på gipsskivor
  • för väggar och tak inomhus
  • grå
  • max. 2 mm skikttjocklek
  • torktid 1–2 timmar/mm

Dokument

Användningsområde

Kiilto J är ett vattenbaserat, färdigblandat skarvspackel för montering av skarvremsa på gipsskivor och avjämning av vägg och tak i torra utrymmen inomhus. Lämplig även för finspackling av underlag före tapetsering eller målning. Den färdiga ytan kan målas eller tapetseras. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

Förpackningsstorlek EAN kod
3 l 6411512155036
10 l 6411512155104
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Brandklass

A2-s1, d0 (EN13963)

Böjhållfasthet

> 320 N (EN13963)

Färger

Ljusgrå

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Max. kornstorlek

< 0,2 mm

Skikttjocklek

2 mm

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-kalkstensbaserat spackel

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto J är ett färdigblandat skarvspackel Efter långvarig lagring, rör om ordentligt före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten.

Montering av skarvremsor: Applicera spacklet över skarven och pressa fast skarvremsan ordentligt i spackelmassan med en smal stålspackel. Applicera sedan spacklet över skarvremsan med en bred stålspackel. Efter torkning kan ytan slipas vid behov. Om skivkanterna inte är tunnare än övriga skivan, applicera spcacklet jämnt utanför skarven tills den är jämn och plan. I detta fall bör kanterna på gipsskivorna fasas. Skarvremsan kan även fästas på gipsskiva med en speciell spacklingsmaskin. Kontrollera även skivtillverkarens anvisningar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning