Kiilto K1
Rollbar ångspärr

Flytande ångspärr som tillsammans med Kiilto K2 Tätskikt ingår i Kiilto K-System (rollbart).

Dokument

Användningsområde

Kiilto K1 är en vattenbaserad, färdigblandad ångspärr för tätskiktsapplicering av ytor före montering av plattor (ej lämpligt för simbassänger). Kiilto K1 ska användas i kombination med Kiilto K2 tätskikt enligt Kiilto K-tätskiktssystem.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto K1 Ångspärr 12 kg 6411512344102
Kiilto K1 Ångspärr 1,3 kg 6411512344010
Kiilto K1 Ångspärr 6 kg 6411512344058
Appliceringstemperatur

+ 15–25 °C

Densitet/Specifik vikt

1,3 kg/l

Fuktighet i underlaget

< 90 % RF

Förpackningsstorlekar

1,3, 6, 12 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Torktid

ca 30 min. (1:a skikt), ca 1 timme (2:a skikt)

Typ/bindemedel

PVDC-dispersion

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Viskositet

ca 18 000 MPa

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

0,2 kg/m² (minst två skikt)

Bruksanvisning

Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Underlaget ska vara torrt och rent före applicering av K1.

Applicera ett skikt K1 ångspärr med roller och låt torka. Applicera ytterligare ett skikt och låt torka. Torktiden mellan appliceringarna av skikt är cirka 30 minuter. Totalförbrukningen ska vara 0,2 kg/m² (minst två skikt).

Applicera K2 tätskikt på torrt skikt av K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och förstått arbetsinstruktionerna och arbetsbeskrivningen, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
ETA
LEED
Sundahus
Nyckelflagga
 Svanen märkning