4026 0036

Kiilto Pro Kaino Plus
Universalrengöringsmedel

Kiilto Kaino Plus är ett Svanenmärkt neutralt universalrengöringsmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion är andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

Specialfunktioner

  • Neutralt
  • Oparfymerat
  • Låglöddrande
  • God rengöringseffekt
  • Även lämpligt för rengöring av ömtåliga ytor
  • Svanenmärkt

Kiilto Kaino Plus är en oparfymerad och låglöddrande produkt med god rengöringseffekt. Produkten är neutral och lämpar sig därmed även för rengöring av ömtåliga ytor. Produkten är Svanenmärkt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För underhållsstädning av alla hårda ytor med manuella och maskinella metoder. Kan även användas för diskning och fönsterputsning.

pH

Produkt pH: 7.5
Lösningens pH: 7.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7088.005 6417964708851
6 x 1 l T7088.001 6417964708813
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Dosering vid underhållsstädning 1–5 ml/1l vatten.
Diskning, dosering 4 ml/1 l vatten.
Fönsterputsning, dosering 1–2 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
4026 0036