Kiilto Pro Tile grout
Kakelfog

Fogmassa för fogning av kakel- och klinkerplattor. CG2-klassifierad. Brett utbud av färger.

Specialfunktioner

  • Lång öppentid
  • Stort utbud av färger
  • För fogning av kakel och klinker
  • Åtgång ca 1 kg/m² beroende på fog- och plattstorlek
  • Fogbredd 1–6 mm

Dokument

Användningsområde

Kiilto Kakelfog är en fogmassa i emissionsklass M1 för fogning av keramiska plattor samt andra keramiska material. Fogbredd 1–6 mm. Fogdjupet ska vara minst 3 mm.

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
1 kg 10 Vit/Traffic White 6411513504017
3 kg 10 Vit/Traffic White 6411513504031
10 kg 10 Vit/Traffic White 6411513504109
20 kg 10 Vit/Traffic White 6411513504208
1 kg 11 Bomullsvit/Linen 6411513517017
3 kg 11 Bomullsvit/Linen 6411513517031
10 kg 11 Bomullsvit/Linen 6411513517109
3 kg 28 Sandbrun/Sand 6411513546031
10 kg 28 Sandbrun/Sand 6411513546109
1 kg 29 Ljusbeige/Light Beige 6411513523018
3 kg 29 Ljusbeige/Light Beige 6411513523032
10 kg 29 Ljusbeige/Light Beige 6411513523100
1 kg 30 beige 6411513519011
3 kg 30 beige 6411513519035
10 kg 30 beige 6411513519103
1 kg 31 Ljusbrun/Toffee 6411513506011
3 kg 31 Ljusbrun/Toffee 6411513506035
10 kg 31 Ljusbrun/Toffee 6411513506103
1 kg 33 Kakaobrun/Cocoa 6411513509012
3 kg 33 Kakaobrun/Cocoa 6411513509036
10 kg 33 Kakaobrun/Cocoa 6411513509104
3 kg 36 Terracotta 6411513557037
10 kg 36 Terracotta 6411513557105
3 kg 38 Gråbrun/Ground Brown 6411513516034
10 kg 38 Gråbrun/Ground Brown 6411513516102
1 kg 39 Marmorvit/Marble White 6411513522011
3 kg 39 Marmorvit/Marble White 6411513522035
10 kg 39 Marmorvit/Marble White 6411513522103
20 kg 39 Marmorvit/Marble White 6411513522202
1 kg 40 Grå/Concrete 6411513505014
3 kg 40 Grå/Concrete 6411513505038
10 kg 40 Grå/Concrete 6411513505106
20 kg 40 Grå/Concrete 6411513505205
1 kg 41 Mediumgrå/Stone 6411513568019
3 kg 41 Mediumgrå/Stone 6411513568033
10 kg 41 Mediumgrå/Stone 6411513568101
20 kg 41 Mediumgrå/Stone 6411513568200
3 kg 42 Blågrå/Steel 6411513567036
10 kg 42 Blågrå/Steel 6411513567104
1 kg 43 Ljusgrå/Pear 6411513584019
3 kg 43 Ljusgrå/Pear 6411513584033
10 kg 43 Ljusgrå/Pear 6411513584101
20 kg 43 Ljusgrå/Pear 6411513584200
1 kg 44 Mörkgrå/Iron 6411513562017
3 kg 44 Mörkgrå/Iron 6411513562031
10 kg 44 Mörkgrå/Iron 6411513562109
20 kg 44 Mörkgrå/Iron 6411513562208
3 kg 46 Silvergrå/Silver 6411513558034
10 kg 46 Silvergrå/Silver 6411513558102
20 kg 46 Silvergrå/Silver 6411513558201
1 kg 48 Kolgrå/Antracite 6411513719015
3 kg 48 Kolgrå/Antracite 6411513719039
10 kg 48 Kolgrå/Antracite 6411513719107
20 kg 48 Kolgrå/Antracite 6411513719206
1 kg 50 Svart/Graphite Black 6411513515013
3 kg 50 Svart/Graphite Black 6411513515037
10 kg 50 Svart/Graphite Black 6411513515105
20 kg 50 Svart/Graphite Black 6411513515204
10 kg 90 Isblå/Arctic 6411513555101
10 kg 94 Blå/Smoke 6411513563106
Appliceringstemperatur

Rekommendation: +18–20 °C lägsta arbetstemperatur +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid 2–3 timmar efter tillsats av vatten.

Blandningsförhållande

10 viktdelar fogpulver per 3,0–3,2 viktdelar rent vatten (kontrollera blandningsförhållandet på förpackningen)

Fogstorlek

Fogbredd 1–6 mm, fogdjup minst 3 mm

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Färger

Flera färger (se separat färgkarta)

Förpackningsstorlekar

1 kg, 3 kg och 10 kg plasthinkar, 20 kg säck

Förvaring

Oöppnad säck, torrt, 1 år, plasthink 3 år

Krympning

≤ 3 mm/m

Max. kornstorlek

0,2 mm

Nötningsmotstånd

≤ 1 000 mm³ (EN 13888)

Typ/bindemedel

Polymer-cement-kalkstensbaserat pulver

Vattenabsorption

< 2 g/30 min, < 5 g/240 min (EN 13888)

frostbeständighet

Tryckhållfasthet ≥ 15 MPa och böjhållfasthet ≥ 2,5 MPa (EN 13888) efter frysnings-tiningscykler

Åtgång

0,5–1,5 kg/m² beroende på fogstorlek

Bruksanvisning

Fogning kan påbörjas inom 5 timmar till 3 dagar efter plattsättning, beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden.

Vid fogning ska temperaturen på underlaget, fogmassan och plattorna var över +5 C°. Golvvärme ska stängas av ca 24 timmar innan plattsättningen påbörjas och kan sättas på ca en vecka efter plattsättning. Låt fogarna torka minst 24 timmar innan rummet/ytan börjar användas. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Blandning: Kiilto Kakelfog hälls ner i kallt, rent vatten under maskinell omrörning. Låt dra i 10–15 minuter och rör om igen. Färdigblandad fogmassa ska användas inom 2–3 timmar.

Fogning: Applicera fogmassan med en gummispackel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (på väggplattor vanligtvis 15–30 minuter och på golvplattor 30–60 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring. Fogarna kan enkelt formas och slätas med t.ex. en träpinne vid rengöringen. När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Efter sista rengöringen, fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de närmaste 24 timmarna.

För tätning av rörelsefogar, skarvar mellan material (t.ex. hörn och rörinlopp) samt skarvar mellan plattor och andra ytmaterial använd elastiskt Kiilto Våtrumssilikon. OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning.

Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från kakelytan.

Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar.

Vid grunda fogar (glasmosaik eller väggplattor med falska fogar) kan Kiilto Kakelfog förstärkas med Kiilto Strong fogförstärkare under förutsättning att fogens bredd och djup är minst 1 mm. Välj en ljus färg, eftersom mörka färger i fogar som varierar i djup kan resultera i färgskiftningar. Vi rekommenderar inte fogning av golvplattor med falska fogar, eftersom ett hårt slitage kan leda till att fogen släpper. För mer detaljerade anvisningar se www.kiilto.com.

Additional image Kiilto Pro Tile grout
Ytterligare information

Kiilto Kakelfog en en cementbaserad produkt. Produkter som innehåller cement har en benägenhet att bilda vattenbaserade salter (så kallade saltutslag) på grund av en kemisk reaktion. Under vissa omständigheter kan salterna vandra upp till ytan på produkten, vilket gör färgen ljusare. Rengöring för tidigt efter fogning eller överdriven användning av vatten vid tvättning ökar risken för bildning av saltutslag. Saltutslag är ett naturligt fenomen som inte helt kan undvikas. Dock är det bara kosmetiskt och påverkar inte produktens prestanda.

Surt rengöringsmedel kan orsaka en försämring av cementen som används som bindemedel i kakelfogar. Vid användning av surt rengöringsmedel följ upp med ett alkalisk rengöringsmedel för att neutralisera ytan.

På grund av tillverkningstekniken vid färgsättningen kan en liten färgskillnad uppstå mellan fogfärgen och den färdiga fogen. När fogning ska göras i ett rum, se till att samtliga fogförpackningar har samma batchnummer för att säkerställa en enhetlig fogfärg.

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.