Kiilto Kantband 3 mm

Självhäftande cellplastband som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningsskiktet från vertikala konstruktioner.
Tjocklek 3 mm, höjd 100 mm.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Kantband 3 mm är ett självhäftande cellplastband i polyeten som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningsskiktet orsakade från vertikala konstruktioner.
Kiilto Kantband 3 mm tillåter rörelser orsakade av termiska variationer och krympning i flytande underlag. Motverkar att ljud överförs till omgivande konstruktioner.
Avlägsna alla ojämnheter från underlaget. Underlaget måste vara torrt.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Irrotuskaista 3/100 25 jm 6411513758106
Bruksanvisning

Kiilto Kantband 3 mm installeras där den vertikala konstruktionen och golvet möts.
På baksidan av bandet finns ett självhäftande tejp som håller bandet på plats mot den vertikala konstruktionen.
Rör och andra genomträngningar måste isoleras från avjämningsskiktet med t.ex. rörisolering av cellplast.

Rullens storlek  3 x 100 mm x 25 löpmeter 
 FörpackningSäck, med 250 löpmeter / 10 rullar) 
 Rullens vikt ca 0,5 kg, säck ca 5 kg
 Material100% skummad polyeten 
 Viktca 5 g/löpmeter
 FärgVit 

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.