Kiilto Kantband 8 mm

Självhäftande cellplastband som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningsskiktet från vertikala konstruktioner.
Tjocklek 8 mm, höjd 100 mm.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Kantband 8 mm är ett cellplastband som används vid golvavjämning. Isolerar avjämningsskiktet från vertikala konstruktioner.
Kiilto Kantband 8 mm används med flytande dB-golv och värmegolv. Kiilto Kantband 8 mm tillåter rörelser orsakade av termiska variationer och krympning i flytande underlag. Kiilto Kantband 8 mm förebygger att ljud överförs till omgivande konstruktioner.
Avlägsnar alla ojämnheter från underlaget. Underlaget måste vara torrt.

Bruksanvisning

Kiilto Kantband 8 mm installeras där den vertikala konstruktionen och golvet möts.
På baksidan av bandet finns ett självhäftande tejp som håller bandet på plats mot den vertikala konstruktionen. På framsidan finns en vikt kant som tätar skarven då den viks upp. Kanten kan tejpas på underlaget vid behov.
Rör och andra genomföringar måste isoleras från avjämningsskiktet med t.ex. rörisolering av cellplast.

 

Rullens storlek8 x 100 mm x 50 löpmeter
Förpackning  Säck med 500 löpmeter 
Rullens vikt  ca1,3 kg, säck ca 13 kg 
Material 100% polyetenskum, kant av polyetenfilm film  
Vikt ca 26 g/löpmeter 
Färg  Blå 

 

 

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.