4026 0036

Kiilto Pro Kasperi
Skummande avkalkningsmedel

Kiilto Kasperi ingår i Kiiltos Spa- och simhallskoncept. Med rengöringsmedlen som ingår i konceptet garanteras den höga hygienstandard som dessa lokaler kräver. Produkterna har en god rengöringseffekt på smuts och avlagringar. Produkternas dosering är optimerad. Med denna dosering löddrar alla rengöringsmedel rikligt, varvid verkningstiden på ytan förlängs. Kiiltos rengöringsmedel i kombination med en god mekanik säkerställer den erforderliga renhetsnivån.

Specialfunktioner

  • Surt rengöringsmedel
  • Mild doft
  • Löddrande
  • Utan färgämnen
  • Löser effektivt upp kalk- och rostavlagringar
  • Svanenmärkt
  • Allergisymbol

Kiilto Kasperi är ett surt skummande rengöringsmedel med mild doft och utan färgämnen. Det löser effektivt upp kalk- och rostavlagringar. Kiilto Kasperi innehåller metansulfonsyra. Produkten är Svanenmärkt och märkt med Allergisymbolen.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Rengöringsmedel för våtrum för borttagning av avlagringar och rost. För skumrengöringsmetoder i simhallar och spaanläggningar. Används i städningen periodvis. Kan även användas för borttagning av byggdamm vid slutstädning av byggnader.

pH

Produkt pH: 1
Lösningens pH: 2.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l T7435.005 6411517435058
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Borttagning av avlagringar 1–4 ml/1 l vatten.
För periodvis borttagning av avlagringar 10 ml/1 l vatten.
För skumrengöringsmetoden 20 ml/1 l vatten.
Borttagning av byggdamm, dosering 1 ml/1 l vatten.

Fukta först området som ska rengöras med rent vatten. Låt Kiilto Kasper verka 5–10 minuter och tvätta ytan ren. Skölj ytorna med rent vatten efter rengöringen. Neutralisera vid behov med ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. Kiilto Sartek 2 eller Kiilto C4 Max. Avsluta med att torka ytan.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Stark syralösning och grova tvättredskap kan skada glasade och polerade ytor. Blanda inte Kiilto Kasper med klorhaltiga medel.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5 - 15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
4026 0036