Kiilto Keramix A + X
Tätskikt

Mycket snabbtorkande två-komponents diffusionsöppet tätskikt för våta utrymmen med tillskjutande fukt och utomhus såsom terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. Lämplig även för tätning av luft- och radonläckage.

Specialfunktioner

  • Snabbtorkande: 1 + 1,5 timmar
  • Lätt applicerad pastakonsistens
  • Diffussionsöppen
  • För källare med tillskjutande fukt och ouppvärmda våtutrymmen
  • För terrasser och balkonger utomhus
  • För våtutrymmen i bostäder och offentliga byggnader
  • Tätning av luftläckage och radon

Dokument

Användningsområde

Kiilto Keramix A+X är ett tvåkomponents diffusionsöppet tätskikt för fasta golv- och väggkonstruktioner inom- och utomhus i våtutrymmen, duschar i simhallar, för källare med tillskjutande fukt, terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. För utrymmen som ständigt står under vatten t.ex. simbassänger eller vars temperatur överstiger + 60° C (t.ex. bastuväggar) rekommenderar vi inte användningen av Kiilto Keramix. För väggar med skivmaterial i våtutrymmen inomhus rekommenderar vi Kiilto Kerasafe+ Foliesystem.

UNDERLAG
Underlag kan vara betong, murbruk eller cementbaserad avjämning. Underlaget måste vara torrt, jämnt och noga rengjord från damm och andra vidhäftningsförsämrande ämnen. Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas med cementbaserat Kiilto golv/väggspackel. Inomhus: fallspackling 1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m). Anslutning till brunnen 1:50–1:150 (20 mm/m–7 mm/m). Utomhus: toleranskrav på underlaget ska vara A+ enligt gällande AMA Hus tabell 43.DC/1. Lutning på underlag och beläggning ska vara minst 1:60.

GOLVVÄRME
Golvvärmesystem installeras alltid under tätskiktet. Avjämna med Kiilto avjämning, minsta tjocklek: elektriskt golvvärme: minst 5 mm, vattenburen golvvärme: minst 15 mm. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och sätts på gradvis ca en vecka efter färdigt arbete.

VERKTYG
Blandarmaskin försedd med bruksvisp, hink, borste, roller, pensel, stålspackel och mattkniv.
Verktyg och färska fläckar rengörs med vatten. Torkade fläckar endast mekaniskt.

FÖRSEGLINGAR
Inomhus: Våtutrymmen ska förseglas vid samtliga genomföringar, hörn, skarvar och golv-väggvinklar. Kiilto Kerasafe Skarvremsa/Fiberremsa, Inner- och ytterhörn och Kragmanschetter monteras fast i våt Keramix på primad yta (OBS ingen primer vid tillskjutande fukt).
Utomhus: Utrymmen som utsätts för köld ska förseglas med Kiilto butylband vid samtliga genomföringar, hörn, skarvar och golv-väggvinklar (rör: klipp ut hål). Självhäftande Kiilto Butylband pressas fast på ren betong- avjämningsyta eller torr Kiilto Keramix. Kiilto Butylband lyfts 5 cm upp på väggen, skarv överlappning är minst 30 mm.
Golvbrunn: Pressa fast självhäftande Kiilto Kerabrunnsmanschett som testats för kompatibilitet med de vanligaste golvbrunnarna på den primade ytan över brunnen (OBS ingen primer utomhus eller vid tillskjutande fukt). Gör ett hål för Puruskniven. Förstärk kanten på Kiilto Kerabrunnsmanschett med Kiilto Kerasafe Skarvremsa/Fiberremsa i våt Keramix. Säkerställ tätskikt genom att applicera ett skikt Keramix ovanpå.

Förpackningsstorlek EAN kod
5+5 kg 6411513725054
10 l 6411513741108
10 kg / 15 l 6411513716106
Appliceringstemperatur

+ 10–25 °C

Bearbetningstid

ca 45 min.

Blandningsförhållande

1: 1 (A + X) normal användning
3,5: 5 (A + X) tätning av genomföringar i vägg
4,25: 5 (A + X) tätning av genomföringar i golv

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l.

Fuktighet i underlaget

Golv och väggar som är spacklade eller avjämnade med Kiilto produkter kan tätskiktas efter nödvändig torkningstid som anges i produktbladet.

Nygjuten betong < 90 % RF Gammal betong < 95 % RF Observera att angränsande byggdelar kan kräva ett lägre RF-värde än tätskiktet.

Förpackningsstorlekar

5 + 5 kg
10 + 10 kg

Förvaring

I oöppnade förpackning, över + 1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

0,8 mm

Sprickutjämningsförmåga

Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (- 5 °C) (EN 14891)

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (komponent A) och cement (komponent X)

Underlag

Betong, murad konstruktion, cementbaserat spackel och våtrumsgodkända byggnadsskivor.

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

Ytdraghållfasthet

≥ 0,5 MPa

blandningens färg

Grå

frostbeständighet

Vätskekomponent A fryser

Ånggenomgångsmotstånd

90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)

Åtgång

1,5 kg/m² blandad massa (två appliceringsskikt)

Bruksanvisning

Använd blandarmaskin försedd med bruksvisp, blanda Keramix vätskekomponent A med pulverkomponent X i förhållandet 1:1 viktdelar. Strö ner pulvret i blandningskärlets vätska under omrörning. Fortsätt blanda tills massan är jämn och klumpfri. Blanda den mängd Keramix åt gången som du hinner applicera under cirka 45 minuters tid.

VÄGG
Inomhus: Beroende på underlag, prima ytan med Kiilto Keraprimer 1:1 utspädd med vatten eller fukta ytan med vatten. Montera förseglingar – se stycke.
Utomhus: Montera förseglingar – se stycke. Fukta ytan med vatten.
Applicera Kiilto Keramix tätskikt tillblandning 1:1 över hela väggytan med roller. Skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1 timme, notera färgförändring för att säkerställa att allt är torrt.
Applicera andra lagret Kiilto Keramix tillblandning 1:1 med roller. Även det andra skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1,5 timme, notera färgförändring för att säkerställa att allt är torrt.

GOLV
Inomhus: Prima golvytan med Kiilto Keraprimer 1:1 utspädd med vatten (OBS ingen primer vid tillskjutande fukt). Montera förseglingar – se stycke.
Utomhus: Montera förseglingar – se stycke. Fukta ytan med vatten.
Applicera Kiilto Keramix tätskikt tillblandning 1:1 med roller över hela golvytan och låt torka i minst 1 timme, notera färgförändring för att säkerställa att allt är torrt.
Applicera andra lagret Kiilto Keramix tillblandning 1:1 med roller. Även det andra skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1,5 timme.

Observera.
I de fall tillskjutande markfukt förekommer rekommenderas max plattstorlek om 300x300 mm. Så breda fogar som möjligt skall eftersträvas för att minimera ångtrycket under klinker. I möjligaste mån ska en enklare klinkerfog användas, då s.k. flexfogar innehåller mer plast och är tätare som därmed försvårar fuktavgången från underlaget.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten kräver att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, då sådana ställs till förfogande.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
ETA
LEED
Frost testad
Rapid
Nyckelflagga
 Svanen märkning