Kiilto Keramix A + X
Tätskikt

Mycket snabbtorkande två-komponents diffusionsöppet tätskikt för våta utrymmen med tillskjutande fukt och utomhus såsom terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. Lämplig även för tätning av luft- och radonläckage.

Specialfunktioner

  • Snabbtorkande: 1 + 1,5 timmar
  • Lätt applicerad pastakonsistens
  • Diffussionsöppen
  • För källare med tillskjutande fukt och ouppvärmda våtutrymmen
  • För terrasser och balkonger utomhus
  • För våtutrymmen i bostäder och offentliga byggnader
  • Tätning av luftläckage och radon

Dokument

Användningsområde

Kiilto Keramix A+X är ett tvåkomponents diffusionsöppet tätskikt för massiva golv- och väggkonstruktioner inom- och utomhus MED tillskjutandefukt. Lämplig för våtutrymmen, källare samt terrasser och balkonger när beläggningen blir keramik. För utrymmen som ständigt står under vatten t.ex. simbassänger eller terrasser som utgör tak för boendeyta eller vars temperatur överstiger + 60° C (t.ex. bastuväggar) rekommenderar vi INTE användning av Kiilto Keramix. För våtutrymmen där väggar är uppbyggda med skivmaterial rekommenderar vi Kiilto Kerasafe+ Foliesystem.

UNDERLAG: kan vara betong (minst 3 månader härdningstid), murbruk eller cementbaserad avjämning. Underlaget måste vara torrt, jämnt och noga rengjord från damm och andra vidhäftningsförsämrande ämnen. Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas med cementbaserat Kiilto golv/väggspackel. INOMHUS: fallspackling 1:100–1:200 (10 mm/m–5 mm/m). Anslutning till brunnen 1:50–1:150 (20 mm/m–7 mm/m). UTOMHUS: toleranskrav på underlaget ska vara A+ enligt gällande AMA Hus tabell 43.DC/1. Lutning på underlag och beläggning ska vara minst 1:60.

GOLVVÄRME: i kombination med tillskjutande markfukt och dålig isolering ger upphov till komplexa frågeställningar om t.ex. oönskad fuktvandring och dålig värmeekonomi. Rådgör därför alltid med såväl entreprenör som systemleverantör.
Golvvärmesystem installeras alltid under tätskiktet. Avjämna med Kiilto avjämningsmassa, minsta tjocklek: elektriskt golvvärme: minst 5 mm, vattenburen golvvärme: minst 15 mm. Följ alltid tillverkarens anvisningar. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och sätts på gradvis ca en vecka efter färdigt arbete.

VERKTYG: Blandarmaskin försedd med bruksvisp, hink, borste, roller, pensel, stålspackel, mattkniv, skyddshandskar och skyddsglasögon. Verktyg och färska fläckar rengörs med vatten, torkade fläckar endast mekaniskt.

Förpackningsstorlek EAN kod
5+5 kg 6411513725054
10 l 6411513741108
10 kg / 15 l 6411513716106
Appliceringstemperatur

+ 10–25 °C

Bearbetningstid

ca 45 min.

Blandningsförhållande

1: 1 (A + X) normal användning
3,5: 5 (A + X) tätning av genomföringar i vägg
4,25: 5 (A + X) tätning av genomföringar i golv

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l.

Fuktighet i underlaget

Golv och väggar som är spacklade eller avjämnade med Kiilto produkter kan tätskiktas efter nödvändig torkningstid som anges i produktbladet.

Nygjuten betong < 90 % RF Gammal betong < 95 % RF Observera att angränsande byggdelar kan kräva ett lägre RF-värde än tätskiktet.

Förpackningsstorlekar

5 + 5 kg
10 + 10 kg

Förvaring

I oöppnade förpackning, över + 1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

0,8 mm

Sprickutjämningsförmåga

Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (- 5 °C) (EN 14891)

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (komponent A) och cement (komponent X)

Underlag

Betong, murad konstruktion, cementbaserat spackel och våtrumsgodkända byggnadsskivor.

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

Ytdraghållfasthet

≥ 0,5 MPa

blandningens färg

Grå

frostbeständighet

Vätskekomponent A fryser

Ånggenomgångsmotstånd

90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)

Åtgång

1,5 kg/m² blandad massa (två appliceringsskikt)

Bruksanvisning

INOMHUS: Våtutrymmen ska förseglas vid samtliga genomföringar, hörn, skarvar och golv-väggvinklar. Prima ytan med Kiilto Keraprimer 1:1 utspädd med vatten (OBS ingen primer vid tillskjutande fukt). Montera Kiilto Kerasafe Fiberremsa, Inner- och ytterhörn och Kragmanschetter i våt Keramix. Säkerställ 100% vidhäftning. GOLVBRUNN: Montera golvbrunnstillverkarens skärverktyg, montera självhäftande Kerabrunnsmanschett centrerat över golvbrunnen som testats för kompatibilitet med de vanligaste golvbrunnar. Säkerställ 100% vidhäftning.
Använd blandarmaskin försedd med bruksvisp, blanda Keramix vätskekomponent A med pulverkomponent X i förhållandet 1:1 viktdelar. Strö ner pulvret i blandningskärlets vätska under omrörning > 3 minuter tills massan är jämn och klumpfri. Blanda den mängd Keramix åt gången som du hinner applicera under cirka 45 minuters tid. Applicera Kiilto Keramix tätskikt tillblandning 1:1 över hela ytan med roller. Skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1 timme. När torrt appliceras andra lagret Kiilto Keramix tillblandning 1:1 med roller. Även det andra skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1,5 timme.

UTOMHUS: Se till att erforderligt väderskydd finns innan arbetet påbörjas. Väderskyddets uppgift är att skydda mot solstrålning, nederbörd, temperaturvariationer och vind. Beakta att väderskydd ska finnas kvar till dess att erforderlig härdning uppnåtts. Utrymmen som utsätts för köld ska förseglas med Kiilto butylband vid samtliga genomföringar, hörn, skarvar och golvväggvinklar (rör: klipp ut hål). Självhäftande Kiilto Butylband pressas fast på ren betong- avjämningsyta eller torr Kiilto Keramix. Kiilto Butylband lyfts 5 cm upp på vägg, skarv överlappning är minst 30 mm. Säkerställ 100% vidhäftning. Observera att försegling och tätskikt ska vikas upp mot fasad minst 300 mm enligt AMAs krav JSE.1. GOLVBRUNN: Montera brunnstillverkarens skärverktyg, montera självhäftande Kerabrunnsmanschett centrerat över golvbrunnen som testats för kompatibilitet med de vanligaste golvbrunnar. Säkerställ 100% vidhäftning.
Använd blandarmaskin försedd med bruksvisp, blanda Keramix vätskekomponent A med pulverkomponent X i förhållandet 1:1 viktdelar. Strö ner pulvret i blandningskärlets vätska under omrörning > 3 minuter tills massan är jämn och klumpfri. Blanda den mängd Keramix åt gången som du hinner applicera under cirka 45 minuters tid. Applicera Kiilto Keramix tätskikt tillblandning 1:1 över hela ytan med roller. Skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1 timme. När torrt appliceras andra lagret Kiilto Keramix tillblandning 1:1 med roller. Även det andra skiktet måste vara minst 0,75 kg/m² och en skikttjocklek på minst 0,4 mm. Låt torka i minst 1,5 timme.

Observera. Ytor MED tillskjutande markfukt rekommenderas max plattstorlek om 900 cm2. Så breda fogar som möjligt skall eftersträvas för att minimera ångtrycket under klinker. I möjligaste mån ska en enklare klinkerfog användas, då s.k. flexfogar innehåller mer plast och är tätare som därmed försvårar fuktavgången från underlaget.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten kräver att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, då sådana ställs till förfogande.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
ETA
LEED
Frost testad
Rapid
Nyckelflagga
 Svanen märkning