Kiilto Kerapid DF
Snabbtorkande, flexibel, cementbaserad fästmassa

Snabbhärdande cementbaserad
fästmassa för montering av keramiska
plattor och natursten.
Fogning kan ske redan efter 2–4 timmar.
Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • fogning kan ske snabbt efter plattsättning
  • dammreducerad
  • tixotrop fästmassa för keramiska plattor, natursten och dekorationssten
  • C2FTES1
  • mycket dryg

Dokument

Användningsområde

Mycket snabbhärdande och tixotrop cementbaserad fästmassa för golv och väggmontering av keramiska plattor och natursten på vinyl, kakel, klinker, byggskivor och vanliga massiva ytor samt ytor som behandlats med Kiilto Tätskikt. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Torra och absorberande underlag måste fuktas eller primas med utspädd Kiilto Start Primer. Skivunderlag ska primas med outspädd Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag (endast inomhus), se till att:

- befintlig beläggning är ordentligt fixerad.
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med alkaliskt rengöringsmedel och sköljts noggrant.

Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
5 kg 6411513552056
15 kg 6411513552155
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

Måste användas inom ca 30–45 min (blandning +18 °C) efter att vatten tillsatts.

Blandningsförhållande

ca 3,5 l vatten / 15 kg pulver (väggar),
ca 4,0 l vatten / 15 kg pulver (golv).

Brandklass

E

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

5 kg plasthink, 15 kg säck

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader.

Glid

Under 0,5 mm (EN1308)

Klassificeringar och certifikat

C2FTES1, M1

Max. kornstorlek

max. 0,5 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3 kg/m² vid applicering med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm).
ca 2 kg/m² vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm).

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Sprid ut massan på ytan som ska plattsättas och kamma ut den med en tandad spackel på ett område som kan plattsättas inom 10–15 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under cirka 10 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (väggplattor 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus ska plattans baksida vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar tas bort omedelbart med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Härdningstid 2–4 timmar beroende på torkförhållanden.

Fogning kan utföras med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog 2–4 timmar efter plattsättning, på icke-absorberande underlag tidigast efter ca 4 timmar. Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar. Genom att tillsätta Kiilto Fixbinder enligt anvisningarna kan Kerapids deformationsupptagningförmåga förbättras (CE-label C2ES2).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För över 15 millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning