Kiilto Kerapid DF
Snabbtorkande, flexibel, cementbaserad fästmassa

Snabbhärdande cementbaserad
fästmassa för montering av keramiska
plattor och natursten.
Fogning kan ske redan efter 2–4 timmar.
Lämplig även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • fogning kan ske snabbt efter plattsättning
  • dammreducerad
  • tixotrop fästmassa för keramiska plattor, natursten och dekorationssten
  • C2FTES1
  • mycket dryg

Dokument

Användningsområde

Kiilto Kerapid DF cementbaserad fästmassa, mycket snabbhärdande, tixotrop, för golv och väggapplicering av keramiska plattor och natursten. Lämpliga underlag är t.ex. vinyl, keramik, betong, avjämning och byggskivor samt Kiilto Tätskikt. Dammreducerings tekniken minskar avsevärt mängden av damm vid blandning. Applicering av keramiska plattor kan utföras utan fogsnöre. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Lämpligt för inom- och utomhusbruk, men inte till ytor som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Ytan som ska appliceras med fästmassa ska vara ren och fritt från damm. Ta bort vidhäftningsförsämrade och fuktkänsliga material. Fukta torra och sugande underlag (ej skivor) skivor ska primas med utspädd Kiilto Start Primer. Vid applicering på vinyl och keramik underlag, se till att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning, befintlig beläggning är ordentligt fixerad. Rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten. Vinyl ska även ytan ruggas med slippapper och slipdammet avlägsnas.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
5 kg 6411513552056
15 kg 6411513552155
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

Måste användas inom ca 30–45 min (blandning +18 °C) efter att vatten tillsatts.

Blandningsförhållande

ca 3,5 l vatten / 15 kg pulver (väggar),
ca 4,0 l vatten / 15 kg pulver (golv).

Brandklass

E

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

5 kg plasthink, 15 kg säck

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader.

Glid

Under 0,5 mm (EN1308)

Klassificeringar och certifikat

C2FTES1, M1

Max. kornstorlek

max. 0,5 mm

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 3 kg/m² vid applicering med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm).
ca 2 kg/m² vid applicering med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm).

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kerapid DF pulver under maskinomrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 10-15 minuter. Stora plattor 900 cm2 eller större bör dubbellimmas för att säker¬ställa full bruksfyllnad. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 10 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget. Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsegenskaper förbättras (CE-märkning C2ES2). Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Fogbart med Kiilto fogmassa efter ca 2-4 timmar. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter 1-2 dygn. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen. Mjukfog för hörn i vägg- och golvvinkel samt rörelsefogar används Kiilto Våtrumssilikon. Mjukfog för vägg- och takvinkel samt mot andra material används övermålningsbar Kiilto Masa. Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto cementbaserat golv- och Väggspackel.

Ytterligare information

De angivna arbetstiderna i detta produktblad är baserade på laboratorietester vid temperatur +18-20 °C och luftfuktighet 50 % RH. Tänk på att torktiderna påverkas av temperatur och luftfuktighet i underlaget och platsen. Variationer i lokala arbetsförhållanden och praxis påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsinstruktionerna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med produkt i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Produkt som kommit i kontakt med huden tvättas med tvål och vatten. Se mer information i
säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och
förpackningen finns på www.kiilto.com.