Kiilto KeraSafe Kragmanschetter

Förtillverkade kragmanschetter för rörgenomföringar

Dokument

Användningsområde

Elastiska kragmanschetter som är färdiga att använda för tätning av olika dimensioner av rörgenomföringar i tätskiktssystem.

Förpackningsstorlek EAN kod
10-16 mm 6411513684153
18-34 mm 6411513684016
34-55 mm 6411513684207
Trio CC40 18-34 mm 6411513684306
Duo CC40 18-34 mm 6411513684252
55-75 mm 6411513684054
Duo CC60 18-34 mm 6411513684603
100-140 mm 6411513684108
Förpackningsstorlekar

10–16 mm
18–34 mm
34–55 mm
55–75 mm
100–140 mm
DUO CC 40 18-34 mm
TRIO CC 40 18-34 mm
DUO CC 60 18-34 mm

Förvaring

Kan förvaras oöppnad, över +1 °C, torrt och skyddat mot ljus i 2 år.

Skikttjocklek

0,3 mm

Typ/bindemedel

PP-fleece
PUR-gummi

Värmebeständighet, torr

-10-70 °C

Bruksanvisning

Välj kragmanschett efter rördimension.

Tätskikt för applicering med en roller:
Montera kragmanschetten i ett färskt lager av tätskikt. Applicera ett ytterligare lager av tätskikt på kragmanschetten för att säkerställa tillräcklig genomvätning.

KeraSafe/KeraSafe+ Foliesystem:
Applicera Kiilto KeraSeal eller KeraSafe Speed A + X runt rörgenomföringen och pressa fast kragmanschetten i det färska limmet.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
 Svanen märkning