Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastisk och hållbar med hög spricköverbyggande förmåga. Snabb installation, plattsättning kan påbörjas en timme efter montering.

Specialfunktioner

  •        Mycket slitstark, hög spricköverbyggande förmåga, vatten- och ångtät. Snabb installation
  •        För våtrum i bostäder och offentliga byggnader
  •        Vid montering med KeraSafe Speed kan plattsättning på vägg påbörjas efter ca 1 timme. Plattsättning på golv efter 2 timmar.
  •        Flera olika monteringsalternativ

Dokument

Användningsområde

Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie används som tätskikt på väggar och golv inomhus innan plattsättning. Lämplig för våtrum i bostäder, offentliga byggnader, skolor och idrottshallar.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 0,66 x 30 m 6411510850667
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 1 x 2,6 m 6411510850261
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 1x 200 m 6411510850209
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 1 x 30 m 6411510850308
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 1 x 10 m 6411510850001
Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie 2 x 50 m 6411510850506
Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Brandklass

E (EN 13501-1:2018)

Densitet/Specifik vikt

ca 325 g/m²

Fuktighet i underlaget

Skivunderlag: 8–12 % RF

Betongunderlag:
< 85 % RF vid användning av M1000 Eco < 90 % RF vid användning av annat folielim

Förpackningsstorlekar

1 x 30 m

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,5 mm

Sprickutjämningsförmåga

> 1,5 mm (kategori 3)

Typ/bindemedel

Elastomerfolie
PP-fleece

Ånggenomgångsmotstånd

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Bruksanvisning

Kiilto KeraSafe+ är en elastisk, vatten- och ångtät tätskiktsfolie. Vid montering av KeraSafe+ våtrumsfolie måste folien, rummet och underlaget ha normal rumstemperatur. Rådande omständigheter såsom luftfuktighet och temperatur påverkar väsentligt vidhäftning, torktider och eventuella dimensionsvariationer på folien. Läs gällande monteringsanvisning innan arbetet påbörjas.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.