Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie

Vatten- och ångtät våtrumsfolie för tätskikt i våtutrymmen. Mycket elastisk och hållbar våtrumsfolie med hög sprickutjämningsförmåga. Lämplig för skiv- och massiva konstruktioner

Dokument

Förpackningsstorlek EAN kod
*KAB Kiilto KeraSafe + Kangas 0,66 x 30 m 6411510850667
*KAB Kiilto KeraSafe + Kangas 1 x 200 m 6411510850209
Kiilto KeraSafe + Kangas 1 x 30 m 6411510850308
*KAB Kiilto KeraSafe + Kangas 1 x 10 m 6411510850001
*KAB Kiilto KeraSafe + Kangas 1 x 2,6 m 6411510850261
Kiilto KeraSafe + Kangas 2 x 50 m 6411510850506
Appliceringstemperatur

+15–25 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 325 g/m²

Fuktighet i underlaget

Skivunderlag: 8–12 % RF

Betongunderlag:
< 85 % RF vid användning av M1000 Eco < 90 % RF vid användning av annat folielim

Förpackningsstorlekar

1 x 30 m

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 2 år.

Skikttjocklek

ca 0,5 mm

Sprickutjämningsförmåga

> 1,5 mm (kategori 3)

Typ/bindemedel

Elastomerfolie
PP-fleece

Ånggenomgångsmotstånd

W = 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²Pa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

Bruksanvisning

Kiilto KeraSafe+ är en elastisk, vatten- och ångtät tätskiktsfolie. Vid montering av KeraSafe+ våtrumsfolie måste folien, rummet och underlaget ha normal rumstemperatur. Rådande omständigheter såsom luftfuktighet och temperatur påverkar väsentligt vidhäftning, torktider och eventuella dimensionsvariationer på folien. Vid montering av folien med vårt golvlim, måste ytan plattsättas inom 72 timmar efter montering.. Läs gällande monteringsanvisning innan arbetet påbörjas.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.