Kiilto Pro Floor Tile grout
Klinkerfog för golv

Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Lämplig för bostäder och kommersiella fastigheter. Även för utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • Lättapplicerad och snabbhärdande fogmassa för fogning av klinker, granitkeramik och natursten
  • För bostäder och kommersiella fastigheter
  • Låg åtgång, 0,5–1,5 kg/m² beroende på platt- och fogstorlek
  • Fogbredd 2-12 mm
  • 7 färger

Dokument

Användningsområde

Kiilto Klinkerfog är en snabbhärdande, M1-klassificerad fogmassa för klinker och natursten. Utvecklad för professionell användning. Kiilto Klinkerfog är lämplig vid en fogbredd på 2–12 mm och ett minsta fogdjup på 3 mm. Fogning kan utföras inom 5 timmar till 3 dagar efter plattsättning (beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden).

Förpackningsstorlek Färg EAN kod
3 kg 238 Gråbrun/Ground Brown 6411513169032
10 kg 238 Gråbrun/Ground Brown 6411513169100
3 kg 240 Grå/Concrete 6411513175033
10 kg 240 Grå/Concrete 6411513175101
20 kg 240 Grå/Concrete 6411513175200
3 kg 241 Mediumgrå/Stone 6411513170038
10 kg 241 Mediumgrå/Stone 6411513170106
20 kg 241 Mediumgrå/Stone 6411513170205
3 kg 243 Ljusgrå/Pearl 6411513171035
10 kg 243 Ljusgrå/Pearl 6411513171103
20 kg 243 Ljusgrå/Pearl 6411513171202
3 kg 244 Mörkgrå/Iron 6411513173039
10 kg 244 Mörkgrå/Iron 6411513173107
20 kg 244 Mörkgrå/Iron 6411513173206
3 kg 248 Kolgrå/Antracite 6411513174036
10 kg 248 Kolgrå/Antracite 6411513174104
20 kg 248 Kolgrå/Antracite 6411513174203
3 kg 250 Svart/Graphite Black 6411513176030
10 kg 250 Svart/Graphite Black 6411513176108
20 kg 250 Svart/Graphite Black 6411513176207
Appliceringstemperatur

Optimal appliceringstemperatur: +18-20 °C, lägsta appliceringstemperatur: +5°C

Bearbetningstid

ca 20–30 minuter efter tillsats av vatten

Blandningsförhållande

10 viktdelar fogpulver per 2,3-2,5 viktdelar rent vatten

Fogstorlek

Fogbredd 2–12 mm och fogdjup minst 3 mm

Färger

7 färger

Förpackningsstorlekar

3 kg och 10 kg plasthinkar, 20 kg säck

Förvaring

Kan förvaras i oöppnad säck, torrt, max. 9 månader och i plasthinkar max. 15 månader från tillverkningsdatum.

Krympning

≤ 3 mm/m

Max. kornstorlek

0,3 mm

Nötningsmotstånd

≤ 1 000 mm3 (EN 13888)

Typ/bindemedel

Bindemedel: polymer och cement, fyllnadsmassa: kalksten och kvartssand

Vattenabsorption

<2 g/30 min, <5 g/240 min (EN 13888)

Ytdraghållfasthet

≥ 2,5 MPa (EN 13888)

frostbeständighet

Tryckhållfasthet ≥ 15 MPa och böjhållfasthet ≥ 2,5 MPa (EN 13888) efter frysnings-tiningscykler

Åtgång

Normalt 0,5–1,5 kg/m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Bruksanvisning

Blandning: Kiilto Klinkerfog strös gradvis ner i kallt, rent vatten under maskinell omrörning. Låt stå i 1–2 minuter och rör om igen. Färdigblandad massa ska användas inom 20–30 minuter.

Fogning: Applicera fogmassan med en gummispackel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (vanligtvis 15–30 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp.

Torktiden är beroende av plattan, underlaget, fogstorlek och rådande arbetsförhållanden. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring.

När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de första 24 timmarna för optimal fogstyrka.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för fogning av hörn och genomföringar.

OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning. Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från plattytan. Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Additional image Kiilto Pro Floor Tile grout
Ytterligare information

Kiilto Klinkerfog är en cementbaserad produkt. Produkter som innehåller cement har en benägenhet att bilda vattenbaserade salter (så kallade saltutslag) på grund av en kemisk reaktion. Under vissa omständigheter kan salterna vandra upp till ytan på produkten, vilket gör färgen ljusare. Rengöring för tidigt efter fogning eller överdriven användning av vatten vid tvättning ökar risken för bildning av saltutslag. Saltutslag är ett naturligt fenomen som inte helt kan undvikas. Dock är det bara kosmetiskt och påverkar inte produktens prestanda.

Surt rengöringsmedel kan orsaka en försämring av cementen som används som bindemedel i klinkerfogar. Vid användning av surt rengöringsmedel, följ upp med ett alkalisk rengöringsmedel för att neutralisera ytan.

På grund av tillverkningstekniken vid färgtillsättningen kan en liten färgskillnad uppstå mellan fogfärgen och den färdiga fogen. När fogning ska göras i ett rum se till att samtliga fogförpackningar har samma batchnummer för att säkerställa en enhetlig fogfärg.

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CG2
LEED
Sundahus
Nyckelflagga
 Svanen märkning