Kiilto Pro LF
Lätt, fint målerispackel

Mycket fingraderat lättspackel för
finspackling av vägg och tak i torra
utrymmen före målning och tapetsering.
Skikttjocklek max. 2 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

  • fingraderat lättspackel för finspackling
  • lättslipat, övermålningsbart, kan tapetseras
  • vägg och tak inomhus
  • max. skikttjocklek 2 mm
  • torktid 1–2 timmar/mm
  • god vidhäftning även på målade ytor

Dokument

Användningsområde

Kiilto LF är ett vattenlösligt, färdigblandat, fingraderat finspackel. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

Förpackningsstorlek EAN kod
3 l 6411513708033
10 l 6411513708101
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Färger

Vitaktig

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Max. kornstorlek

0,15 mm

Skikttjocklek

4 mm

Torktid

ca 1–2 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-kalkstensbaserat spackel

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning