Kiilto Pro Lightfix
Flexibel, cementbaserad fästmassa med lättfiller

Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1.

Specialfunktioner

  • Snabb, enkel att applicera, dryg
  • Keramiska plattor, stora väggplattor och granitkeramik.
  • Åtgång 1,5–2,2 kg/m²
  • Fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar
  • För plattsättning inom- och utomhus

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Lightfix cementbaserad fästmassa med lättfiller, tixotrop, dryg, för golv och väggapplicering av keramiska plattor och stenar, som inte är fuktkänsliga, på vinyl, färg, kakel, klinker och vanliga ballastytor samt på ytor behandlade med Kiilto tätskikt t.ex. gipsskivor. Fogning kan göras utan fogsnöre. Lämplig för interiör och exteriör användning, men inte till ytor som ständigt har vattenbelastning (t.ex. simbassänger). Ytorna som ska kaklas ska vara rena och fria från damm. Ta bort vattenlösliga utjämnings- och utjämningsmassor. Torra och sugande ytor ska fuktas med vatten eller primas med utspädd Kiilto Start Primer. Skivans ytor behandlas med ospädd Start Primer. Golvvärmen stängs av 2 dagar innan arbetet påbörjas och uppstartas gradvis ca en vecka efter färdigt arbete. Vid applicering på vinyl och keramik underlag, se till att ytan är tillräckligt stabil för plattsättning, befintlig beläggning är ordentligt fixerad. Rengör ytan från vax, fett och smuts med alkaliskt rengöringsmedel som därefter sköljs ytan noggrant med vatten. Vinyl ska även ytan ruggas med slippapper och slipdammet avlägsnas.

Förpackningsstorlek EAN kod
15 kg 6411512379203
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 3 timmar efter att vatten tillsatts

Blandningsförhållande

ca 7,0 l vatten / 15 kg pulver (väggar)
ca 8,0 l vatten / 15 kg pulver (golv)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 15 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Glid

Under 0,5 mm (EN 1308)

Klassificeringar och certifikat

C2TES1 (EN12004), M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-lättfiller/sandbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Lightfix pulvret under maskinomrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under ca 10–15 minuter och rör sedan om försiktigt igen. Fästmassan appliceras med en tandad fixkam i sådan mängd och sätt att full vidhäftning uppnås på underlaget som ska bekläs med keramik inom 20 minuter. Stora plattor 900 cm2 eller större bör dubbellimmas för att säker¬ställa full bruksfyllnad. Tryck fast keramik plattan ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Keramik plattan kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en keramik platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av fästmassa. Keramik platta som appliceras utomhus bör bakstrykas med släta sidan av fixkammen därefter dras fästmassan ut med fixkammens tandade sida parallellt med keramik plattans kanter i samma riktning som keramik plattan ska läggas på underlaget. Färska fläckar tvättas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Fogbart med Kiilto fogmassa efter 8 timmar på vägg och efter 12 timmar på golv. Ny applicerat ytskikt av keramik tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur, hög luftfuktighet och skyddstäckning kommer att fördröja härdning- och torkningsprocessen. Mjukfog för hörn i vägg- och golvvinkel samt rörelsefogar används Kiilto Våtrumssilikon. Mjukfog för vägg- och takvinkel samt mot andra material används övermålningsbar Kiilto Masa. Vid justering av underlagets ojämnheter före montering av keramik rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Ytterligare information

De angivna arbetstiderna i detta produktblad är baserade på laboratorietester vid temperatur +18-20 °C och luftfuktighet 50 % RH. Tänk på att torktiderna påverkas av temperatur och luftfuktighet i underlaget och platsen. Variationer i lokala arbetsförhållanden och praxis påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter håller hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och är medveten om innehållet i arbetsinstruktionerna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med produkt i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Produkt som kommit i kontakt med huden tvättas med tvål och vatten. Se mer information i
säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och
förpackningen finns på www.kiilto.com.