Kiilto Pro Lightfix
Flexibel, cementbaserad fästmassa med lättfiller

Cementbaserad, dryg, tixotrop fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor. Lämplig även för utomhusbruk. C2TES1.

Specialfunktioner

  • Snabb, enkel att applicera, dryg
  • Keramiska plattor, stora väggplattor och granitkeramik.
  • Åtgång 1,5–2,2 kg/m²
  • Fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar
  • För plattsättning inom- och utomhus

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Lightfix är en tixotrop, dryg och cementbaserad fästmassa med lättfiller för montering av keramiska plattor på vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor samt på ytor som behandlats med Kiilto tätskikt t.ex. gipsskiva. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Torra och absorberande underlag måste fuktas med vatten eller primas med utspädd Kiilto Pro Start Primer. Skivunderlag förbehandlas med outspädd Kiilto Pro Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fastsatt
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målartvätt och sköljts noggrant.
Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

Förpackningsstorlek EAN kod
15 kg 6411512379203
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +5 °C

Bearbetningstid

Bearbetningstid ca 3 timmar efter att vatten tillsatts

Blandningsförhållande

ca 7,0 l vatten / 15 kg pulver (väggar)
ca 8,0 l vatten / 15 kg pulver (golv)

Brandklass

E

Deformationsförmåga

Över 2,5 mm (EN 12002)

Fuktighet i underlaget

- Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 15 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år

Glid

Under 0,5 mm (EN 1308)

Klassificeringar och certifikat

C2TES1 (EN12004), M1

Max. kornstorlek

0,5 mm

Typ/bindemedel

Polymer-cement-lättfiller/sandbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

Över 1,0 MPa (EN 1348)

frostbeständighet

Frostbeständig

Åtgång

ca 2,2 kg/m² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm)
ca 1,5 kg/m² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm)

Öppentid

Under 0,5 MPa / 30 min (EN1346)

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 10–15 minuter och rör sedan om igen.

Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 15–20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (väggplattor 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %).

Vid plattsättning utomhus ska plattans baksida vara täckt till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Kiilto Pro Lightfix vidhäftningsförmåga, fuktbeständigheten och elasticiteten (CE-märkning C2TS2) kan förbättras genom att använda tillsatsen Kiilto Fixbinders, följ instruktioner i produktblad.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Fogning med Kiilto Kakel- och Klinkerfog kan utföras på vägg efter 8 timmar från plattsättning och på golv efter 12 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning