Kiilto Pro LM
Lätt målerispackel

Lättspackel för finspackling av vägg och tak i torra utrymmen före målning och tapetsering. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor.

Specialfunktioner

  • Väldigt goda utfyllnadsegenskaper
  • Skikttjocklek max 4 mm
  • Låg krymp
  • Ljusgrå
  • Appliceras med stålspackel alternativt roller
  • Fungerar även för avjämning av glasfiberväv
  • Kan ytbeläggas med målarfärg eller tapet
  • Åtgång 1 liter/kvm/mm
  • Torktid ca 1-2 tim/mm

Dokument

Användningsområde

Kiilto LM är ett vattenlösligt, färdigblandat lättspackel. Lämplig även för montering och avjämning av skarvremsa på gipsskivor. Ger en lämplig yta för målning och tapetsering. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 13963:2005 och EN 15824:2009.

Förpackningsstorlek EAN kod
3 l 6411512137032
10 l 6411512137100
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Böjhållfasthet

> 320 N (EN 13963)

Densitet/Specifik vikt

1,2 g/ml

Färger

Ljusgrå

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Max. kornstorlek

0,2 mm

Skikttjocklek

Max 4 mm

Torktid

ca 1-2 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymerdispersion-lättfyllnadsmedel-kalkstensbaserat spackel

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LM är ett färdigblandat lättspackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Produkten kan vid behov förtunnas med vatten. Applicera spackelmassan med stålspackel alternativt med en långhårig roller. Avsluta med att jämna till ytan med en stålspackel.

Vid montering av skarvremsa, applicera spacklet i skarven och pressa sedan fast skarvremsan ordentligt i spackelmassan. Avjämna skarven genom att applicera ett andra skikt spackelmassa med en bred stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Vid avjämning av glasfiberväv, applicera ett första lager spackelmassa. Slipa och applicera därefter ett tunt andra lager. Detta minimerar risken för porer.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning