Kiilto M1000 ECO
Golv- och vägglim

Universallim för montering av vinylgolv och vinylplattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor, LVT-plattor samt PVC-fria golvbeläggningar. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare. Även för våtutrymmen.

Specialfunktioner

  • Vattenbaserat dispersionslim
  • Universallim för golv- och väggbeläggningar inomhus
  • Lämpligt för montering av de flesta golvbeläggningar
  • Åtgång 4-6 m2/liter
  • Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare

Dokument

Användningsområde

Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av vinylgolv och vinylplattor, LVT-plattor, linoleumgolv, gummimattor och textilmattor med skumrygg samt över 0,6 mm tjocka väggmattor både på porösa och icke-porösa underlag i våta och torra utrymmen. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

Notching of trowel
Notching of trowel
Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511011012
3 l 6411511011036
10 l 6411511011104
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

Våtlimning: 0–20 min
Sen våtlimning: 20-60 min
Häftlimning: 60-120 min

23 °C, 50% RF

Densitet/Specifik vikt

1,1 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 85 % RF
Trä: 8–12 %

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Akrylatsampolymer

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–6 m²/l

Bruksanvisning

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Skarvarna i brädgolv ska slipas. Då ytskikt monteras på byggnadsskivor, följ skivtillverkarens anvisningar.

Rör om limmet vid behov före användning och applicera limmet med fintandad limspridare eller med roller. Använd våtlimningsmetoden. Tryck fast beläggningen direkt mot underlaget och gnid fast den ordentligt. Om beläggningen är stel eller ska vikas, låt limmet lufta 10–20 minuter innan ytskiktet trycks fast på underlaget. Vid montering av täta beläggningar på täta underlag, låt limmet lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast beläggningen på underlaget. Alternativt kan våden läggas ned i det färska limmet, lyftas upp och låta luftas 20–30 minuter. Gnid sedan fast våden noggrant på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.