Kiilto Pro Prepaint cleaner

Ett alkaliskt rengöringsmedel för rengöring
av vattentåliga ytor inom- och utomhus före målning. Lämplig t.ex. för målade väggar, keramiska plattor, plåttak och andra metallkonstruktioner samt betonggolv.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Pro Prepaint cleaner Målartvätt är ett alkaliskt, effektivt rengöringsmedel för rengöring av ytor före målning. Tar enkelt bort smuts och sot från plåttak, regnvattensystem i metall och andra byggnadsdelar i plåt. Lämplig även för borttagning av fet smuts från betong- och metallgolv, t.ex. i industrihallar, garage, bensinstationer, maskinrum och verkstäder. Utmärkt för borttagning av smuts och fett från tunga fordon och schaktmaskiner. Produkten har ingen specifik, lukt. Produkten är helt vattenlöslig och även lämplig för rengöring av oljigt fett.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411517036019
5 l 6411517036057
Förpackningsstorlekar

1 l och 5 l plastförpackning

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 5 år.

Typ/bindemedel

Nonjoniska tensider < 5 %

pH

Outspätt rengöringsmedel ca 13, utspädd ca 12

Bruksanvisning

Lösningen appliceras på ytan med en borste. Varmt vatten förbättrar slutresultatet. Om ytan är kraftigt nedsmutsad, låt lösningen dra en stund före sköljning. Skölj ordentligt med varmt vatten och låt torka före målning. Regn hjälper till att skölja bort rengöringsmedlet från plåttak och andra ytor utomhus. Ytor som inte kan sköljas ska torkas av två gånger med städutrustning fuktad med rent vatten och sedan torka.

Använd 0,5–2 liter lösning per m² beroende på typen av smuts och nedsmutsningsgraden.


FörtunningMålartvätt (delar)vatten (delar)
Vanlig tvätt före målning120 - 50
Plåttak och metallkonstruktioner110 - 20
Högtryckstvättar110 - 100
Oljiga ytor15 - 20


Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga