Kiilto Pro Masa
Lim- och tätningsmassa

Ett mångsidigt tätningslim för bygg, fartyg, båt och transportindustrin. Bra motståndskraft mot väder och UV-strålning. Övermålningsbar. Lösningsmedelsfri. Även lämplig för rörelsefogar som utsätts för mekaniskt slitage.

Specialfunktioner

  • God vidhäftning till olika material,, bra väderbeständighet mot väder och UV-strålning, finns i ett flertal olika färger
  • NSF-registrerad. Kan användas i utrymmen där livsmedel hanteras.
  • För limning och tätning.
  • Åtgång 5x5 mm fog, ca 12m/tub.
  • Torktid 3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dagar
  • Lämplig för inom- och utomhusbruk

Dokument

Användningsområde

Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lösningsmedelsfritt, innehåller inga isocyanater eller ftalater. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färgerna (testa alltid före användning). Utmärkt väderbeständighet, bra motståndskraft mot UV-strålning. Bra kemikaliebeständighet. Beständig mot saltvatten. Inte lämpligt för inglasning.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer EAN kod
290 ml Beige T2435.926 6411512435299
290 ml Brun T2434.926 6411512434292
290 ml Ek T2436.926 6411512436296
290 ml Ljusgrå T2431.926 6411512431291
600 ml Ljusgrå T2431.933 6411512431604
290 ml Mörkgrå T2432.926 6411512432298
290 ml Röd T2437.926 6411512437293
290 ml Svart T2433.926 6411512433295
600 ml Svart T2433.933 6411512433608
290 ml Vit T2430.926 6411512430294
600 ml Vit T2430.933 6411512430607
Appliceringstemperatur

+1+40 °C

Brottöjning

400 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,59 kg/l

Draghållfasthet

2,1 N/mm² (DIN 53504)

Färger

vit, ljus grå, mörk grå, svart, brun, beige, eik, röd

Förvaring

18 månader i oöppnad förpackning (+10–25 °C)

Hårdhet

Shore A 40

Krympning

ca 2 %

Maximal fogrörelse

± 10 %

Skjuvhållfasthet

2.2 N/mm² (SS-SS)

Torktid

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Viskositet

ca 1,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Värmebeständighet, torr

-40–+90 °C, +180 °C/30 min

konsistens

pasta med hög viskositet

skinnbildningstid

ca 15 min (23 °C, 50 % RF)

Åtgång

5 x 5 mm fog, ca 12 lpm/patron

Bruksanvisning

Materialen som används ska vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora sammanhängande ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer.

Skär av konen på patrontoppen. Vrid på appliceringsspetsen och skär av den till önskad storlek efter fogbredd. Applicera lim- och tätningsmassa med en manuell eller pneumatisk patronpistol och forma vid behov med en fuktad spackel. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med lacknafta eller aceton. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom lufttemperatur och -fuktighet, limmat material och materialets fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.