Kiilto Maxirapid
Snabbt byggspackel

Cementbaserat, snabbt byggspackel för avjämning av golvytor, ifyllning och reparation av håligheter samt för fallbyggnation. Kan ytbeläggas 2 timmar efter avjämning. Passar även för utomhusbruk. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  •  snabba avjämningar, fallbyggnation och   reparation av golv
  •  lämplig för utomhusbruk
  •  gångbar ca 45 minuter
  •  beläggningsbar efter 2 timmar
  •  åtgång 1,6 kg/m²/mm


   

Dokument

Användningsområde

Snabbt byggspackel för avjämning av golvytor, ifyllnad och reparation av håligheter samt för fallbyggnation före helspackling och/eller golvläggning vid tjocklekar om 1–30 mm. För helspackling rekommenderar vi användning av Kiilto TopPlan DF eller Tasoflex golvavjämningsmassa. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Vid användning utomhus är minsta skikttjocklek 5 mm.
Underlaget måste vara rent, stabilt och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före spackling.
Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (10-20% Kiilto Start Primer/80-90% vatten) före golvavjämning. För skivunderlag ska ytan primas med outspädd Kiilto Start Primer före spackling. Vid appliceringar utomhus och vid ej absorberande underlag, prima underlaget med Kiilto Fix Primer eller gör en häftbrygga med t.ex. Kiilto Flexfix cementbaserad fästmassa med en tandad spackel. I markkonstruktioner måste tillskjutande markfukt förhindras. Betongunderlaget måste uppfylla de nationella standarderna.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512019208
Appliceringstemperatur

Optimalt +18+20 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

10–15 min

Beläggningsbar

ca 2 timmar

Blandningsförhållande

ca 4,0 l vatten / 20 kg säck (fyllning och fallbyggnad)
ca 4,5 l vatten / 20 kg säck (helspackling).

Tillsättning av 20–30 % sand (kornstorlek 1–3 mm) är möjligt vid tjocka fyllningar.

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F8 (> 8 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

Gångbar

ca 45 min

Klassificeringar och certifikat

CT-C35-F8 (EN13813), M1

Krympning

< 0,6 ‰ (23 °C, 50% RF)

Max. kornstorlek

0,4 mm

Skikttjocklek

1–30 mm

Tryckhållfasthet

C35 (> 35 MPa, EN13813

Typ/bindemedel

Harts-specialcement-kvartsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

(> 1,5 MPa), EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Blanda ner 20 kg spackelpulver i 4,0–4,5 liter kallt vatten genom kontinuerlig omrörning tills en jämn flexibel massa bildas. Applicera omedelbart på ett rengjort golv med hjälp av en stålspackel. Golvet är gångbart inom ca 45 minuter och kan beläggas efter ca 2 timmar.
Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Även lämplig för golv som ska målas i utrymmen med lätt gångbelastning, men inte lämplig för t.ex. garagegolv, våtrumsgolv m.m. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska spacklet appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).
OBS! Användning av mer vatten än vad vi rekommenderar kommer att fördröja torkningsprocessen och försvaga styrkan i betongen. Det kan också orsaka separation och sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.