Kiilto Pro N10
Silylmodifierad lim- och tätningsmassa

Kiilto N10 är ett 1-komponents tätningsmedel för limning och tätning av metall, glasfiber och olika typer av plaster inom transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Bra kemikaliebeständighet
  • Bra motstånd mot vittring och UV-strålning
  • Övermålningsbar
  • Utmärkt vidhäftning
  • Mycket elastisk fog

Dokument

Användningsområde

Kiiltoflex N10 är en snabbhärdande, elastisk lim- och tätningsmassa baserad på ny polymerteknologi. Lämplig för limning och tätning av olika material (t.ex. svetsfogar) i krävande konstruktionslimningar som kräver snabb härdning. Exempel på användningsområden är t.ex. bilflak, husbilar, bussar och tåg. Bra vidhäftning på olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plast och gummi rekommenderas provlimning före användning. Utmärkt vidhäftning på olika material – oftast behövs ingen primning. Mycket elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Nästan luktfri. Nästan krympfri. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger (testa alltid före användning).

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer EAN kod
290 ml Grå T2452.926 6411512452296
600 ml Grå T2452.933 6411512452609
600 ml Svart T2453.933 6411512453606
290 ml Vit T2451.926 6411512451299
600 ml Vit T2451.933 6411512451602
Appliceringstemperatur

+1–40°C

Brottöjning

300 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,49 kg/dm³

Draghållfasthet

2,5 N/mm² (DIN 53504)

Färger

Vit, Grå, Svart

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Hårdhet

Shore A 50

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 3,0 N/mm²

Torktid

3 mm/d, ca 10 mm/7 d (23 °C, 50 % RF)

Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Viskositet

ca 2,5 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/2,5 +20 °C)

Värmebeständighet, torr

-40–90 °C

skinnbildningstid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

Bruksanvisning

Materialen som limmas ska vara torra och fria från damm, olja och fett. För bästa resultat, rengör metallytor med Kiilto Cleaner 303 och prima med Kiiltoflex Metallprimer. Applicera limmet på ytan och jämna vid behov ut med en spackel. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdat lim kan tas bort med Kiilto Cleaner 303 eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga