Kiilto Nivåmarkör

Den självhäftande nivåmarkören i plast har utformats för att märka ut höjden på spackellager eller golvavjämningslager.
Skala upp till 60 mm.

Dokument

Användningsområde

Den självhäftande, flexibla Kiilto Nivåmarkören i plast har utformats för att mäta höjden på spackellager eller golvavjämningslager som appliceras antingen med pump eller för hand.

Avlägsna eventuellt löst damm från underlaget som ska avjämnas/gjutas. Kiilto Start Primer används i de flesta applikationer, se produktspecifika anvisningar.

Bruksanvisning

Fäst självhäftande Kiilto Nivåmarkörer på den primade ytan som ska avjämnas eller gjutas. Vi rekommenderar att du använder markörerna med 1–2 meters intervaller beroende på golvets storlek och mängden golvavjämning som används. Höjden på lagret kontrolleras med ytlaser eller ett avvägningsinstrument och nivåmarkörerna klipps till önskad nivå.

 

Skala upp till 60 mm 
Stora siffror 
Böjbar plast, enkel att klippa 
Förpackning: 50 st./paket

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.