Kiilto Pro Odor Stop
Biologiskt luktborttagningsmedel

Kiilto Odor Stop eliminerar lukt som orsakas av organiska ämnen. Kiilto Odor Stop är ett biologiskt luktborttagningsmedel och baserar sig på effektiva bakteriesporer. Till följd av sporerna börjar luktborttagningseffekten 12 timmar efter användningen. Produkten är parfymerad.

Specialfunktioner

Effektiv lösning för luktborttagning
Parfymerad
Användningsklar och koncentrat

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kiilto Odor Stop är en effektiv lösning för luktborttagning på veterinärstationer, i offentliga lokaler och färdmedel, på gym, vårdhem, portgångar, avfallskärl osv.

pH

Produkt pH: 7.2
Lösningens pH: 7.2

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
9 x 750 ml 41046 6417964410464
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Användningsklar:
Spraya direkt på den rengjorda ytan, torka av med duk och låt lufttorka Skölj inte med vatten efter torkningen.

Koncentrat:
Dosering: 20 ml / 1 l vatten. Våttorka den rengjorda ytan eller spraya lösningen direkt på den rengjorda ytan. Låt torka. Skölj inte med vatten efter torkningen. Svårt objekt: Dosering: 100 ml / 1 l vatten. Upprepa behandlingen vid behov.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Använd inte tillsammans med starka alkaliska, starka sura ämnen eller med desinficeringsmedel.
Skaka före användning!

Ingrediens Effekt
Bakteriella sporer Eliminerar luktförorsakare.
Anjoniska och nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör att det är behagligt att arbeta
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel
Laurylamine Dipropylenediamine Konserveringsmedel