Kiilto Odor Stop
Biologiskt luktborttagningsmedel

  • Effektiv lösning för luktborttagning
  • Parfymerad
  • Användningsklar och koncentrat

Länkar

Dokument

Användningsområde

Kiilto Odor Stop är en effektiv lösning för luktborttagning på veterinärstationer, i offentliga lokaler och färdmedel, på gym, vårdhem, portgångar, avfallskärl osv.

pH

Produkt pH: 7.2
Lösningens pH: 7.2

Utseende och doft

Färgad, parfymerad vätska.

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
9 x 750 ml 41046 6417964410464
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Användningsklar:
Spraya direkt på den rengjorda ytan, torka av med duk och låt lufttorka Skölj inte med vatten efter torkningen.

Koncentrat:
Dosering: 20 ml / 1 l vatten. Våttorka den rengjorda ytan eller spraya lösningen direkt på den rengjorda ytan. Låt torka. Skölj inte med vatten efter torkningen. Svårt objekt: Dosering: 100 ml / 1 l vatten. Upprepa behandlingen vid behov.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Använd inte tillsammans med starka alkaliska, starka sura ämnen eller med desinficeringsmedel.
Skaka före användning!

Ingrediens Effekt
Bakteriella sporer Eliminerar luktförorsakare.
Anjoniska och nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör att det är behagligt att arbeta
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel
Laurylamine Dipropylenediamine Konserveringsmedel