Kiilto Pro Odor Stop
Probiotisk luktborttagningsmedel

Kiilto Pro Odor Stop är en probiotisk luktkontroll. Den tar effektivt bort lukter orsakade av organisk smuts.

Specialfunktioner

 • Tar bort doft istället för att bara dölja den.
 • Regelbunden användning förhindrar att lukter återkommer.
 • Långvarig effekt
 • Producerar enzymer
 • En behaglig doft
 • Lämplig för många ytor, inklusive textilier (spray)
 • Säker för användare, neutral produkt
 • Finns som bruksfärdig lösning samt koncentrat
 • Probiotika är GMO-fria och inte resistenta mot antibiotika
 • Ämnena är 100 % biologiskt nedbrytbara och bryts ner till koldioxid och vatten
 • Probiotikan och enzymerna de producerar är 100% ekologiska och naturliga

Obehagliga lukter kan störa komforten och hygienen i alla miljöer och luktborttagning är ett ständigt behov. Kiilto Pro Odor Stop är baserad på kraftfulla probiotiska sporer som effektivt tar bort oönskade lukter. Själva luktkontrollen har en behaglig doft. På grund av sporernas karaktär börjar luktborttagningseffekten 12 timmar efter användning.

Kiilto Pro Odor Stop är en probiotisk produkt, vilket innebär att nyttiga mikrober tillsätts på ytorna. Probiotika tar kontroll över ytor genom att konkurrera ut skadliga mikrober för näringsämnen (smuts) och livsrum. Regelbunden användning av probiotiska rengöringsmedel förvandlar den mikrobiella populationen som växer på ytor till en stabil mikrobiota, som är säker för hälsa och miljö.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För att effektivt lösa luktkontroll i olika anläggningar.

Användningsområden inkluderar veterinärkliniker, kollektivtrafikanläggningar, äldreboenden, gymnastiksalar, gateways etc. Kan även användas på avfallskärl. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 7.2
Lösningens pH: 7.2

Utseende och doft

En färgad vätska
Parfymerad

Tillverkningsland

TYSKLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
9 x 750 ml 41046 6417964410464
Lagring

Måste förvaras på en varm plats. Effektiv hållbarhetstid är 2 år för den bruksfärdiga produkten och 3 år för koncentratet från tillverkningen när den förvaras på rätt sätt.

Bruksanvisning

Skaka behållaren före användning.

Bruksfärdig produkt:
Spraya direkt på den rengjorda ytan, torka av och låt torka. Skölj inte.

Koncentrerad produkt:
Dosering: 20 ml Kiilto Pro Odor stop per 1 l vatten. Fukttorka den rengjorda ytan eller spraya lösningen direkt på den rengjorda ytan. Låt det torka. Skölj inte med vatten efter rengöring.
Dosering vid kraftiga problem: 100 ml Kiilto Pro Odor stop per 1 l vatten. Upprepa om det behövs.

Blanda inte Kiilto Pro Odor Stop med starkt alkaliska, sura eller desinficerande rengöringsmedel.

Miljö och säkerhet

Förpackningen kan återvinnas efter användning: vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns och återanvänds som material. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Säkerhet: Undvik onödig kontakt med huden. Skyddshandskar rekommenderas vid kontinuerlig användning. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkare vid behov.

Notera

Mikroberna som används i Kiilto Pro-produkter är probiotiska bakterier som har kategoriserats som säkra för människor. De finns naturligt och har använts brett i decennier inom livsmedelsindustrin, produktion av råmaterial, alternativ medicinsk vård och produktion av medicinska substanser och industriella enzymer.

Ingrediens Effekt
Bakteriella sporer Eliminerar luktförorsakare.
Anjoniska och nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Parfym Gör att det är behagligt att arbeta
Bensisotiatzolinon Konserveringsmedel
Laurylamine Dipropylenediamine Konserveringsmedel