4026 0036

Kiilto Optimal
Vårdande golvrengöringssmedel

Kiilto Optimal är ett Svanenmärkt rengörings- och vårdmedel. Svanenmärkningen anger att de ämnen som finns i produkten orsakar minsta möjliga miljöbelastning. Också produktens hälsoeffekter iakttas noga. Utöver detta ska produkten hålla hög kvalitet, alltså ha en lika bra eller bättre funktion är andra, motsvarande produkter på marknaden. Svanenmärket är en föregångare med striktare krav än t.ex. i lagstiftningen. Svanenmärket är ett tydligt, opartiskt bevis för produktens miljövänlighet.

  • Tensidbaserad
  • Oparfymerad
  • Bildar inte lager
  • God rengöringseffekt
  • Ger golvet ett välvårdat utseende
  • Underlättar rengöringen
  • Svanenmärkt
  • Allergisymbol

Länkar

Dokument

Användningsområde

Rengörings- och vårdmedel för alla hårda golvmaterial. För manuellt och maskinellt bruk.

pH

Produkt pH: 8.5
Lösningens pH: 8.5

Utseende och doft

Klar, oparfymerad vätska

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN Obs.
3 x 5 l 41126 6417964411263 Produkten ersätter produktkoden 410563 Kiilto Optimal 5 l
6 x 1 l 41125 6417964411256
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Vårdande rengöring med manuella och maskinella metoder: 0,5–2 ml/1 l vatten. Öka doseringen vid behov.
Förberedning av mopp 2 ml/1 l vatten i mopptvättmaskinens sköljmedelsfack.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (5-15 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Polykarboxylat (< 5 %) Dispergerar smuts.
Tvål (< 5 %) Minskar produktens löddrande.
4026 0036