Kiilto Paste Eco
Färdigblandat tapetlim

Plastfri och fuktgenomsläpplig färdigblandat tapetlim för uppsättning av papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Specialfunktioner

  • Tidigare Kiilto Tapetlim
  • Plastfri, fuktgenomsläpplig
  • Ren stärkelse
  • Släpper igenom vattenånga
  • Färdig för användning
  • Papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida

Dokument

Användningsområde

Färdigblandat tapetlim i emissionsklass M1 för uppsättning av tapeter på sugande och målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511312010
5 l 6411511312058
15 l 6411511312157
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,03

Fuktighet i underlaget

Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 5 l, 10 l, 15 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.

Typ/bindemedel

Modifierad stärkelse

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

4–5 m²/l

Bruksanvisning

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant.

Följ tapettillverkarens uppsättningsanvisningar. Applicera limmet jämnt på vådens baksida. Vik in vådens båda ändar med limsidan inåt och låt tapeten ligga och dra några minuter. Veckla ut den övre delen och börja tapetseringen från taklinjen. Veckla sedan ut den nedre delen. Arbeta med en tapetborste från mitten och ut mot kanterna och borsta ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Ta bort färska limfläckar omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapeten. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Se till att det finns en god ventilation i rummet.


Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Sundahus
Nyckelflagga