Kiilto PL 250
Plattsättningslim + härdare

Ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).

Specialfunktioner

  • två-komponents polyuretankakellim
  • för inom- och utomhusbruk
  • för limning av keramiska plattor, glasmosaik, marmor och sten
  • brandklassificering enligt FTCP
  • MED-certifikat, så kallat rodermärke

Dokument

Användningsområde

Kiilto PL 250 Kakellim är ett lösningsmedelsfritt, brandklassat två-komponents polyuretanlim i emissionsklass M1, som bildar en stark men ändå elastisk lmfog. Med sin pastakonsistens är limmet utmärkt för applicering med spackel på väggar och tak. Används tillsammans med Kiilto PL 250 Härdare. Kiilto PL 250 Kakellim används för limning av t.ex. metaller, PVC och betong samt för limning av keramik och glasmosaik på Kiilto tätskikt. Limmets vidhäftningsstyrka uppfyller kraven enligt EN 12003 och EN 1348 efter vattenstresstester. Limmet är brandklassat enligt IMO FTPC Resolution MSC.61 (67) del 2 och del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

Förpackningsstorlek EAN kod
4,2 kg/5 l + 0,7 kg 6411511660050
Appliceringsmängd för lim

600–1 500 g/m² beroende på material och underlag

Bearbetningstid

ca 60 min (20 °C, 50 % RF)

Bearbetningstid

ca 90 min efter blandning (applicerat på underlaget)

Blandningsförhållande

6 viktdelar Kiilto PL 250 Kakellim + 1 viktdel Kiilto PL 250 Härdare

Brottöjning

30 %

Densitet/Specifik vikt

ca 1,5 kg/dm³ (bas 1,6 kg/dm³ och härdare 1,2 kg/dm³)

Förpackningsstorlekar

5 l/4,2 kg + 0,75 l/0,7 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Torktid

Plattorna kan fogas efter 8–9 timmar (20 °C). Slutlig styrka uppnås inom en vecka.

Ytdraghållfasthet

5 N/mm²

blandningens färg

Vitaktig

frostbeständighet

Produktkomponenterna ska skyddas mot frost. En härdad produkt är frostbeständig.

konsistens

Pastös

Åtgång

600–1 500 g/m² beroende på material och underlag

Bruksanvisning

Ytorna som ska fogas ska vara rena och torra. Ta bort oxidationer, fett och andra orenheter med Kiilto Målartvätt, lösningsmedel eller genom slipning. När Kiilto PL 250 Kakellim appliceras på betong ska ytans relativa fuktighet vara högst 90 procent. Rör om Kiilto PL 250 och tillsätt härdaren försiktigt under blandning. Applicera blandningen med en spackel eller något annat appliceringsverktyg på en eller båda ytorna som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10 °C) men då blir härdningstiden mycket längre och appliceringsegenskaperna sämre.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.