4026 0036

Kiilto Pro Plusclean
Universalrengöringsmedel

Kiilto Plusclean hör till KiiltoCleans Natura-produktserie. Produkterna i serien är tillverkade av vegetabiliska, förnybara och biologiskt nedbrytbara råvaror. Råvarorna som används i produkterna är ansvarsfullt producerade.

Kiilto Pro Plusclean är ett allrengöringsmedel för daglig rengöring av hårda ytor. Produkten har utmärkt rengörande effekt och är svagt alkaliskt.

Specialfunktioner

  • Mångsidig
  • Oparfymerad
  • Svanenmärkt
  • Kiilto Pro Natura - gjord på biobaserade råvaror
  • Effektiv
  • Allergisymbol (Finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet)
  • 1 L flaska av 100% återvunnen rHDPE plast, 5 L dunk av 35% återvunnen rHDPE

Kiilto Pro Plusclean är ett oparfymerat och mångsidigt allrengöringsmedel som tar bort smuts från ytor. Det är effektivt, användarsäkert och ansvarsfullt producerat. Dessutom kan det användas manuellt eller med en maskin.

Kiilto Pro Plusclean lämpar sig lika bra för daglig rengöring som för periodisk rengöring eller grundrengöring, då doseringen anpassas utifrån ytan. Städningen blir enklare och effektivare när en produkt lämpar sig för alla ytor från offentliga utrymmen till sanitetsutrymmen och professionella kök. Kiilto Pro Plusclean kan även användas för att diska. Eftersom den är lätt alkalisk fungerar den effektivt på fettfläckar.

Genom att välja en produkt ur Kiilto Pro Natura-sortimentet kan du lita på att hela försörjningskedjan från råvaror till tillverkning, användning av produkten och kassering av förpackningen är så miljömässigt ansvarsfull som möjligt.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Allrengöringsmedel för alla vattentåliga ytor, även polishbehandlade och målade ytor. Kan även användas för diskning. Utmärkt för rengöring av kök och våtrum. Avsett för professionellt användning.

pH

Produkt pH: 10
Lösningens pH: 9.5

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN Obs.
3 x 5 l 41117 6417964411171 Produkten ersätter produktkoden 410653 Kiilto Plusclean 5 l
6 x 1 l 41116 6417964411164
Lagring

Förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet 5 år från produktion om produkten förvaras i rumstemperatur.

Packaging materials

Förpackningen innehåller återvunnen plast: 1-litersflaskan är 100 % återvunnen (rHDPE) och 5-litersbehållaren är 35 % återvunnen (rHDPE). Korkar som används är inte gjorda av återvunnet material.

Förpackningen kan även återvinnas ytterligare efter användning: vi rekommenderar att tomma sköljda behållare återvinns. De kan också återanvändas för energi. Transportförpackningarna är återvinningsbara.

Bruksanvisning

Underhållsstädning: 1-5 ml/1 l vatten.
Borttagning av ingrodd smuts: 5-50 ml/1 l vatten. Skölj vid behov. Vid hårt vatten kan dosen ökas.
För handdisk: 5-15 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Kiilto Pro Plusclean är en del av produktfamiljen Kiilto Pro Natura. Natura-produkter är gjorda av råvaror, som är växtbaserade och förnybara, biologiskt nedbrytbara och ansvarsfullt producerade. Ingredienserna är miljövänliga och bryts lätt ned vid rening av avloppsvatten. Kiilto Pro Natura är ett steg mot framtidens rengöringsmedel!

Kiilto Pro Plusclean är även Svanenmärkt. Det är en tydlig, opartisk indikation på produktens miljövänlighet och minimala klimatpåverkan under hela dess livscykel. Märkningen betyder att de ämnen som ingår i produkten har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Allergimärkningen, beviljad för Kiilto Pro Plusclean av det finska Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, indikerar att produkten vanligtvis inte orsakar hudirritation eller sensibilisering och inte heller utlöser doftkänslighetssymtom, allergier eller astma-reaktioner.

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad finns på www.kiilto.se

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.
Tvål (< 5 %) Fungerar skumdämpande.
4026 0036