Kiilto Pro Pluswhite
Skummande, blekande våtrumsrengöringsmedel

Kiilto Pluswhite ingår i Kiiltos Spa- och simhallskoncept. Med rengöringsmedlen som ingår i konceptet garanteras den höga hygienstandard som dessa lokaler kräver. Produkterna har en god rengöringseffekt på smuts och avlagringar. Produkternas dosering är optimerad. Med denna dosering löddrar alla rengöringsmedel rikligt, varvid verkningstiden på ytan förlängs. Kiiltos rengöringsmedel i kombination med en god mekanik säkerställer den erforderliga renhetsnivån.

Specialfunktioner

Kiilto Pluswhite är ett starkt alkaliskt, klorhaltigt, oparfymerat och effektivt löddrande rengöringsmedel.

Länkar

Dokument

Användningsområde

Ytor som tål alkali. Särskilt för spaanläggningar, simhallar, kraftrengöring av fogar och tvätt av golvbrunnar. Lämpligt för manuella och maskinella metoder samt för skumrengöringsmetoden.

pH

Produkt pH: 13
Lösningens pH: 12

Utseende och doft

Färglös, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 41000 6417964410006
Lagring

5–24 °C

Bruksanvisning

Hygienisk tvätt av ytor i våtrum 10–20 ml/1 l kallt vatten
Skumrengöringsmetoden 20 ml/1 l kallt vatten
Lukteliminering och tvätt av golvbrunnar 50 ml/1 l kallt vatten
Blekning av ytor 100 ml/1 l kallt vatten

Fukta först området som ska rengöras med rent vatten. Applicera Kiilto Pluswhite och låt verka i 5–10 minuter. Borsta/skrubba ytan ren. Skölj ytorna med rent vatten efter rengöringen. Avsluta med att torka ytan.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten och läkare ska kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Använd inte tillsammans med sura rengöringsmedel.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning, lösgör smuts
Anjoniska ytaktiva medel (< 5 %) Minskar vattnets ytspänning, lösgör smuts
Fosfonater (< 5 %) Mjukgör vattnet
Klorbaserade blekmedel (< 5 %) Bryter ned smuts, eliminerar lukter och bleker
Polykarboxylat (< 5 %) Hindrar smuts från att fastna på ytan