Kiilto Pro Pollycare
Vårdande golvrengöringssmedel

Specialfunktioner

  • God rengöringsförmåga
  • Oparfymerad
  • Oklassificerade
  • Polymerbaserad
  • Bildar inte skikt
  • Täcker slitmärken
  • Ger golvet ett välvårdat utseende
  • Kan poleras något med en höghastighets-golvvårdsmaskin
  • Allergisymbol

Kiilto Pollycare har en god rengöringsförmåga. Produkten är oparfymerad, polymerbaserad och bildar inte skikt. Lämpligt för manuella och maskinella metoder. Kiilto Pollycare täcker slitmärken och ger golvet ett välvårdat utseende. Med en golvvårdsmaskin kan ytan poleras något. Produkten är märkt med Allergisymbolen.

Länkar

Dokument

Användningsområde

För rengöring och vård av behandlade och obehandlade golvytor.

pH

Produkt pH: 7.5
Lösningens pH: 7

Utseende och doft

Gulaktig, oparfymerad vätska.

Tillverkningsland

FINLAND

Förpackningsstorlek Artikelnummer EAN
3 x 5 l 41089 6417964410891
Lagring

Varmt lager.

Bruksanvisning

Vårdande rengöring 5 - 10 ml/1 l vatten. Rengör golvet med kombiskurmaskin eller genom våttorkning.
Vårdande polering 20 ml/1 l vatten. Våttorka rent golvet eller kör med kombiskurmaskin. När ytan är torr, polera ytan med en golvvårdsmaskin.
I mopptvättmaskinens sköljmedelsfack 5 ml/1 l vatten.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se www.kiiltoclean.fi.

Notera

Skyddas mot frysning.

Ingrediens Effekt
Nonjoniska ytaktiva medel (<5%) Lösgör smuts