Kiilto Pro Premium
Starkt lim

Elastiskt kraftfullt lim för trä, betong, sten och glas samt olika slags metaller och plaster. Utmärkt initialhugg. Lösningsmedelsfri, innehåller inga isocyanater. Värmebeständighet från -40 till +100 °C. Saltvattenbeständig. En-komponent.

Specialfunktioner

  • Extremt bra initialt hugg, utmärkt värmebeständighet. Fukt- och kemikaliebeständig.
  •  Lämplig för limningar
  •  Åtgång 8,9 x 8,9 mm triangelformad fog, ca 7,3 m/tub.
  •  Torktid 3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dagar.
  •  Lämplig för inom- och utomhusbruk.

Dokument

Användningsområde

1-komponentslimmet Kiilto Premium är baserat på silylpolymerteknologi och har hög bindningsstyrka. Lämplig för montering och tätning inom- och utomhus. Perfekt för limningar som kräver högt initialhugg (bilar, båtar, husbilar) montering av golvsocklar och byggskivor. Materialen som ska användas måste vara fria från damm, fett och olja. Bra vidhäftning mot olika mineraliska underlag, betong, de flesta metaller, trä, glas och glaserade ytor samt epoxi- och polyesterytor. För plastmaterial rekommenderas provlimning före användning. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Lösningsmedelsfritt, innehåller inte isocyanater eller ftalater. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färgerna (testa alltid före användning). Utmärkt väderbeständighet, bra motståndskraft mot UV-ljus. Bra kemikaliebeständighet (svaga lösningar). Beständig mot saltsvatten. Inte lämplig för inglasning.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto Pro Premium 290 ml 6411512440293
Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Brottöjning

350 % (DIN 53504)

Densitet/Specifik vikt

ca 1,6 kg/l

Draghållfasthet

2,2 N/mm² (DIN 53504)

Förpackningsstorlekar

290 ml

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Hårdhet

Shore A 60

Krympning

ca 2 %

Maximal fogrörelse

± 25 %

Skjuvhållfasthet

SS/SS 2 N/mm²

Torktid

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

Typ/bindemedel

MS-polymer

konsistens

pasta med hög viskositet

skinnbildningstid

ca 10 min (23 °C, RF 50 %)

Åtgång

8,9 x 8,9 mm triangelformad fog, ca 7,3 lpm/patron

Bruksanvisning

Skär av toppen på patronen och placera munstycket på plats. Kiilto Premium appliceras med en patronpistol. OBS! Tänk på produktens höga viskositet när du väljer patronpistol. Applicera i breda strängar. Säkerställ att ytorna som ska limmas eller tätas är rena före appliceringen. Stäng förpackningen ordentligt efter användning. Ohärdad produkt kan tas bort med aceton eller xylen. Härdad produkt kan endast tas bort mekaniskt. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperaturen samt underlagets temperatur, material och fuktighet samt mängden lim som appliceras påverkar skinnbildnings- och torktiden avsevärt.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED