Primer används i kombination med Kestopur lim.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Primer förbättrar vidhäftningen av Kestopur- polyuretanlim på metall och förbättrar speciellt väderbeständigheten på aluminiumfogar. Rengör metallytan med Kiilto Cleaner 303 före primning. Kiilto Primer Innehåller inga aromatiska lösningsmedel. Före limning används Kiilto Primer för att aktivera metallytor såsom rostfritt stål och aluminium.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
750 ml T2385.936
konsistens

färglös vätska

Densitet/Specifik vikt

0.79 kg/l

Åtgång

ca. 50 m 2 /l

Förvaring

I oöppnad förpackning, vid +10–25 °C, i 12 månader.

Bruksanvisning

Ta bort fett och annan smuts från ytan med Kiilto Cleaner 303. Vid behov, slipa ytan efter rengöringen, ta bort dammet och rengör ytan en gång till med Kiilto Cleaner 303. Torka av ytorna med en ren, luddfri trasa som fuktats med primer. Låt torka i 10–30 minuter innan limmet appliceras. Vi rekommenderar applicering av limmet direkt efter primning. Om det går flera dagar mellan primning och limning, om damm eller annan smuts har samlats på på ytan, måste ytbehandlingen upprepas.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Nyckelflagga